Tác giả :
Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha dùng phương pháp tuyến tính hóa vào ra
Control of three-phase induction motor using input-output linearization method
Huỳnh Thanh Tường 1, Bùi Thanh Hiếu 2 , Dương Hoài Nghĩa 3
1,2 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
3 Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM
Ngày tòa soạn nhận bài 20/9/2016, ngày phản biện đánh giá 30/9/2016, ngày chấp nhận đăng 20/10/2016
TÓM TẮT
Động cơ không đồng bộ ba pha được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp vì các ưu điểm như cấu tạo đơn giản, chắc chắn, vận hành tin cậy, ít bảo trì sửa chữa, giá thành thấp, hiệu suất cao… Tuy nhiên, việc điều khiển động cơ không đồng bộ là một vấn đề khó khăn, phức tạp vì tính phi tuyến của mô hình động cơ. Bài báo này ứng dụng kỹ thuật điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa (Feedback Linearization Control – FLC) và phương pháp điều khiển gán cực để thiết kế hệ thống điều khiển từ thông và tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha, trong đó từ thông và mô men được ước lượng từ các giá trị dòng điện và điện áp của động cơ.
Việc nghiên cứu so sánh các thành phần của động cơ (từ thông, tốc độ, moment, dòng điện ba pha) của phương pháp đề xuất (FLC) với phương pháp FOC được tiến hành. Việc so sánh được thực hiện khi thay đổi tải ở trục động cơ, khả năng bám của tốc độ và độ nhạy khi thay đổi điều kiện vận hành. Từ thông và moment được ước lượng từ các giá trị dòng và áp của động cơ. Các kết quả mô phỏng sẽ  cho thấy hiệu quả của phương pháp đề xuất.
Từ khóa: điều khiển phi tuyến; điều khiển vector; động cơ không đồng bộ; định hướng trường; tuyến tính hóa vào ra.
ABSTRACT
Three-phase induction motor is the main equipment in AC drives because of the advantages such as simple structure, solid, reliable operation, low maintenance repairs, low-cost, high performance.... However, the control of induction motor is a difficult and complicated problem because of its strong nonlinearity.
This paper applies the feedback linearization control technique (FLC) and the pole assigment method to design a speed and flux controller for induction motors. The torque and the flux are estimated from measurement of voltages and currents of the motor.
The comparative study of the motors components (flux, speed, torque, three-phase current) of the proposed method (FLC) with FOC method is conducted. The comparison is done when changing the load on the motor shaft, tracking capability of speed and a sensitivity to changes in operating conditions. Flux and the torque is estimated from the value of the motor current and voltage. The simulation results showed the effectiveness of the proposed method.
Keywords: Nonlinear control; Vector control; Asynchronous motor; Field orientation; Input output linearization.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,158

Tổng truy cập:303,231