Tác giả :
STUDY AND MANUFACTURE OF THE LOW TEMPERATURE VACUUM DRYING SYSTEM IN PILLOT SCALE
NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO HỆ THỐNG SẤY CHÂN KHÔNG NHIỆT ĐỘ THẤP DẠNG PILLOT
Tran Cong Duong, Vuong Trung Hao, Do Thuy Khanh Linh, Hoang Van Nhat, Phan Thi Hong Nhu, Vo Nguyen Tuong Vy, Le Tan Cuong, Le Thanh Phong, Nguyen Tan Dung
Ho Chi Minh City University of Technology and Education, Vietnam
Received 29/06/2018, Peer reviewed 17/07/2018, Accepted for publication 30/07/2018
ABSTRACT
This study will present results of calculating and designing the low temperature vacuum drying system in pillot scale. Based on that data, the lowtemperature vacuum drying system is made and automatically controlled by IoT (Internet of Things) in order to process and preservate food products as well as increase the value of post-harvest food products. The final result obtained is the low temperature vacuum drying system with automatic IoT that has a quality and technology parameters as follows: productivity of 5.3kg/batch; temperature of drying chamber of (0-55) oC; pressure of drying chamber under 6mmHg; time of drying process about (12-24 hours/batch). In addition, energy cost per kilogram of product in the low temperature vacuum drying compared with freeze drying is reduced about (25-35)%, the cost of this drying system is only half compared with the freeze drying system. Carrot is chosen to examine the quality of this system. As a result, the products have refined structure, the loss of β-carotene is less than 5%, the residual water content of product is less than 4%, the rehydration capacity of product (recovery yield) was over 98% and other sensory characteristics unchange.
Keywords: vacuum drying; vacuum drying machine; vacuum drying system; low – temperature vacuum drying system; vacuum drying equipment. 
TÓM TẮT
Nghiên cứu này sẽ công bố kết quả tính toán, thiết kế hệ thống sấy chân không nhiệt độ thấp dạng pillot. Trên cơ sở dữ liệu đó đã chế tạo hệ thống sấy chân không nhiệt độ thấp, tự động điều khiển bằng IoT ứng dụng trong chế biến và bảo quản thực phẩm, cũng như làm tăng giá trị của các sản phẩm thực phẩm sau thu hoạch. Kết quả cuối cùng nhận được là hệ thống sấy chân không nhiệt độ thấp, tự động điều khiển bằng IoT có chất lượng với năng suất 5,3kg/mẻ, nhiệt độ môi trường sấy (0 – 55)oC, áp suất môi trường sấy có thể giảm dưới 6mmHg, thời gian sấy (12-24)giờ/mẻ, chi phí năng lượng cho 1kg sản phẩm giảm (25-35)% so với sấy thăng hoa, giá thành của một hệ thống sấy cùng năng suất chỉ khoảng ½ so với hệ thống sấy thăng hoa. Sản phẩm sau khi sấy trên hệ thống sấy này có chất lượng tốt, với carot thì độ tổn thất beta-caroten dưới 5%, độ ẩm dưới 4%, màu sắc mùi vị không thay đổi, khả năng hoàn nguyên đạt trên 98%.
Từ khóa: sấy chân không; máy sấy chân không; hệ thống sấy chân không; hệ thống sấy chân không nhiệt độ thấp; thiết bị sấy chân không.
Full text (click here)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 46,841

Tổng truy cập:636,517