Tác giả :

ThS. Hoàng Th Thúy Nga  Đi hc Tây Nguyên, Đk Lk

TÓM TT: Vi bước nhy ngon mc trong thế k XXI, công ngh thông tin đã tr thành mt phn quan trng ca giáo dc, thiết nghĩ nó chính là phn h tr đc lc nht cho các phương pháp dy hc tích cc. Dy hc chương trình hóa được thc hin dưới s hướng dn sư phm ca mt chương trình mang bn cht algorit, điu khin cht ch hot đng hc tp trên tng đơn v nh ca ni dung dy hc nhm giúp hc sinh phát trin k năng t hc, t kim tra, t điu chnh. Cùng vi s h tr ca phn mm Lectora, phương pháp dy hc này  nhiu cơ hi, điu kin thun li đ phát trin. Trong bài viết này, chúng tôi đã tiến hành nghiên cu đ xut mt quy trình thiết kế bài hc Sinh hc theo phương pháp dy hc chương trình hóa nhm rèn luyn k năng t hc cho hc sinh, đng thi góp phn nâng cao cht lượng dy hc B môn. Quy trình bao gm 6 bước tun t như sau: Phân tích logic ni dung bài hc Xác đnh mc tiêu Xác đnh ni dung kiến thc cho các nguyên t thông tin, lp bng trng s Xây dng các liu kiến thc Thiết kế kch bn tĩnh th hin cu trúc logic ca chương trình Đóng gói bài hc CTH bng phn mm Lectora. Tài liu hc tp theo PPDH CTH được thiết kế dưới s h tr ca phn mm Lectora là mt tài liu khai thác tt tính tích cc, t lc ca người hc, đáp ng yêu cu đi mi phương pháp dy hc, đng thi theo kp xu hướng ng dng công ngh cùng thi đi, có th s dng trng dy hc E learning.

T khóa: Dy hc chương trình hóa, nguyên t thông tin, liu kiến thc, chương trình, sách giáo khoa chương trình hóa, máy dy hc, phn mm Lectora.

ABSTRACT: The programmed instruction is a self – teaching model in which lessons are designed as a an algorithm. Students, therefore, study on unit of knowlegde at their own rate, check their own answers and advance only after answering correctly. In another words, this approach help students develop their skills of self-study, self-assessment and self-control. Utilizing the Lectora software to design a programmed instruction lesson is a suitable choice. In this paper, we discuss on a procedure of designing a Biology lessons base on the Programmed Instruction approach by using the Lectora software to develop students’ self-study skills and to enhance the quality of subject teaching as well. This procedure include 6 steps as follows: Analyze the logic of content/lessons  Write objectives  Identify unit of knowledge and set up a weighing scales table  Describe units of knowledge  Write the lesson plan on paper to build a logical structure of the lesson  Build and finalize the programmed instruction lesson by the Lectora software. Biology lessons are designed as programmed instructions by using the Lectora software have shown the ability of developing students’ active participating as well as their self-study skills and aligning with the e-learning age.
Full text (Click here)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 69,934

Tổng truy cập:688,946