Tác giả :

Nguyn Th M L  Vin Nghiên Cu PTGDCN

TÓM TT: Hin tượng lun đã được bàn lun t lâu trong triết hc và có mt v thế nht đnh trong chuyên ngành này. Tuy nhiên, bài viết này không nhm mc đích trình bày hin tượng lun dưới con mt ca mt triết gia, là vic đã được nghiên cu và din gii nơi nhiu tác phm, mà ch đ cp đến vic ng dng hin tượng lunvào trong lãnh vc nghiêncu giáo dc, trong đó nêu bt nhng li ích ca phương pháp này. Kết cu ca bài gm ba tiêu mc: phn th nht trình bày sơ lược ngun gc và khái nim ca hin tượng lun; phn hai mô t vic ng dng phương pháp hin tượng lun trong nghiên cu giáo dc; và phn ba là kết lun ca bài viết vi mt s gi ý v nhng đnh hướng cho vic ng dng phương pháp hin tượng lun trong nghiên cu giáo dc.

ABSTRACT: Phenomenology has been discussed in philosophy with so much interest for a long time. This article, however, does not concern with presenting phenomenology as philosophers’ viewpoints found in philosophy books, but talks about using phenomenological method in educational researches. The writing also tries to highlight several advantages of the method. It consists of three parts: the first shows the origin and concept of phenomenology; the second describes how to take up phenomenology in education; and the last puts forth some proposals for using phenomenology in educational researches.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,170

Tổng truy cập:303,243