Tác giả :
A survey of utilizing by-products from Tra catfish processing industry in Vietnam
Khảo sát việc tận dụng phụ phẩm công nghiệp chế biến cá Tra ở Việt Nam
Nguyen Van Nguyen, Le Duc Trung, Nguyen Thi Huong Thao, Dinh Thi Men

(1)Research Center for Aquafeed Nutrition and Fishery Post-Harvest Technology, Research Institute for Aquaculture No. 2
Received 27/08/2016, Peer reviewed 10/12/2016, Accepted for publication 25/12/2016
ABSTRACT
This article aims to provide some information from a survey carried out by the Research Center for Aquafeed Nutrition and Fishery Post-Harvest Technology (APOTEC) on the current status of post-harvest practices for by-product utilization from Tra catfish (Pangasius hypophthalmus) processing industry in Vietnam. A large number of seafood factories in the Mekong Delta were investigated to collect necessary information and evaluate the efficiency of using the Tra catfish by-products on both economical and environmental aspects. Apart from information collected from interviews, chemical analysis on composition of the Tra catfish by-products was also conducted for more understanding about this potential resource of seafood industry. Our investigation has identified three main problems relating to economical, technical and environmental aspects that the processors have to cope with when utilizing by-products from Tra catfish processing. For the purpose of increasing the efficiency of by-products utilization and minimizing the environmental impacts, some recommendations have been proposed including change in perception, improvement in the way of pre-treatment and collection, more investment in R&D activities and collaboration between research organizations and processors in solutions of the problems.
Keywords: Tra catfish; by-product; waste; processing; utilization.
TÓM TẮT
Bài báo nhằm cung cấp thông tin từ một nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Thức ăn và sau thu hoạch Thuỷ sản (APOTEC) liên quan khảo sát hiện trạng tận dụng phụ phẩm công nghiệp chế biến cá Tra (Pangasius hypophthalmus) tại Việt nam. Việc khảo sát được thực hiện tại nhiều nhà máy chế biến cá Tra ở đồng bằng Sông Cửu Long nhằm thu thập các thông tin cần thiết và đánh giá hiệu quả việc tận dụng phụ phẩm cá Tra trên quan điểm cả về kinh tế lẫn môi trường. Cùng với thông tin từ phỏng vấn các đối tượng liên quan, các mẫu phụ liệu cá Tra cũng đã được phân tích thành phần nhằm tìm hiểu kỹ hơn tiềm năng nguồn phụ phế liệu của nghề chế biến cá Tra. Khảo sát của chúng tôi cho thấy có ba vấn đề lớn liên quan tới các khía cạnh kinh tế, kỹ thuật và môi trường mà các nhà chế biến gặp phải khi tận dụng phụ phẩn từ chế biến cá Tra. Từ đó nhóm nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc tận dụng phụ phẩm cùng với giảm thiểu tác động lên môi trường. Các giải pháp bao gồm thay đổi nhận thức, cải thiện phương pháp sơ chế và thu gom, đầu tư hơn nữa vào nghiên cứu phát triển và hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan nghiên cứu và các cơ sở sản xuất trong việc giải quyết các vấn đề liên quan tới xử lý phụ phế liệu chế biến cá Tra.
Từ khóa: Cá Tra; phụ; phế liệu; chế biến; tận dụng.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,165

Tổng truy cập:303,238