(1)Phan Thị Anh Đào, (2)Nguyễn Xuân Hải,
(2)Nguyễn Trung Nhân, (2)Trần Lê Quan, (2)Nguyễn Thị Thanh Mai

1 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

2 Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, ĐHQG-TP Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Chúng tôi tiến hành nghiên cứu hoạt tính kháng oxy hóa của 36 mẫu cao MeOH trích ly từ 36 cây thuốc An Giang và Nghệ An bằng phương pháp ức chế gốc tự do DPPH. Trong số các mẫu cao được nghiên cứu, 23 mẫu có hoạt tính ức chế trên 50 % tại nồng độ 100 µg/ml; 15 mẫu có hoạt tính lớn hơn 50 % tại nồng độ 50 µg/ml; sáu mẫu ức chế trên 50% tại nồng độ 25 µg/ml. Năm mẫu cao có hoạt tính ức chế DPPH lớn hơn 50 % tại nồng độ 10 µg/ml. Giá trị IC50 của các mẫu này giảm dần theo thứ tự: Raphidophora aurea (2,0 µg/ml) > Punica granatum (2,3 µg/ml) > Borassus flabellifer (4,9 µg/ml) > Gossampinus (8,8) > Nauclea orientalis (9,4 µg/ml). Những mẫu cây này thể hiện hoạt tính kháng oxy hóa mạnh và sẽ là tiềm năng cho các nghiên cứu phân lập hoạt chất kháng oxy hóa về sau.

Từ khóa: Cây thuốc An Giang, cây thuốc Nghệ An, hoạt tính kháng oxy hóa, DPPH

ABSTRACT: 36 extracts prepared from 36 medicinal plants from An Giang province and Nghe An province were studied on antioxidant activity by the DPPH radical scavenging test. Among of extracts, 25 showed an inhibition rate over 50% at 100 µg/ml; 15 had greater than 50% inhibition at 50 µg/ml; six showed over 50% inhibition at 25 µg/ml. Five MeOH extracts exhibited strong DPPH inhibitory activity with possessing more than 50% inhibition at 10 µg/ml. The IC50 values of these extracts were found to be decreasing in the order: Raphidophora aurea (2.0 µg/ml) > Punica granatum (2.3 µg/ml) > Borassus flabellifer (4.9 µg/ml) > Gossampinus (8.8 µg/ml) > Nauclea orientalis (9.4 µg/ml). The results indicate a number of medicinal plants that may be useful for the treatment of diseases relating free radical damages, and provide the basis for further investigation on these medicinal plants.

Key words An Giang medicinal plant; Nghe An medicinal plant; antioxidant activity, DPPH.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,181

Tổng truy cập:303,254