Tác giả :

Đng Trường Sơn ― ĐH Sư Phm K Thut TP. HCM

Phm Nguyn Dim Phú ― ĐH CNTT, ĐHQG – TP. HCM

TÓM TT: Mng nơron nhân to đã được ng dng trong gii quyết nhiu bài toán thc tế. Mng nơron truyn thng vi thut toán lan truyn ngược là mô hình ph biến và thường được s dng trong gii quyết các bài toán d báo. Bài báo đ xut ng dng mô hình kết hp mng nơron truyn thng vi thut toán gom cm K-means đ xây dng công c d báo đim thi tt nghip Trung hc ph thông (THPT) ti tnh Tây Ninh.

ABSTRACT: Artificial neural networks have been applied in solving many practical problems. Neural network algorithms are widely accepted and often used in solving forecasting problems. This paper proposed a model that combines neural networks with K-means clustering algorithms to build a software application predicting high school graduation scores in Tay Ninh province.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,853

Tổng truy cập:312,063