Tác giả :
Theoretical review on students’ oral participation in english classrooms
Cơ sở lý luận về vấn đề tham gia vào các hoạt động nói của sinh viên trong các lớp học tiếng anh 
Tran Hoa Mi

University of People’s Security, Vietnam
Received 24/5/2016, Peer reviewed 13/7/2016, Accepted for publication 26/10/2016
ABSTRACT
This review summarizes the relevant research on students’ oral participation in classrooms where English is used as a means of instructions. Specifically, this library-based research reviews studies that have touched upon the merits of promoting students’ oral participation in class and factors influencing such activities. It has been found out that students’ classroom participation is highly correlated with their academic achievements and English proficiency. The review of literature indicates several aspects that can affect students’ engagement in oral activities in English classes. These factors include cognitive, pedagogical, affective, socio-cultural, and linguistic features. Finally, this review discusses gaps in the literature and directions that future studies may take to address these gaps. These implications include reconsidering the way of categorizing the factors, further examining the effects of teacher’s traits and socio-cultural factors on students’ classroom oral participation in the recent days, especially when Western values integrated more and more strongly to Asian nations.
Keywords: oral; participation; English classrooms; theoretical review; implications.
TÓM TẮT
Bài tổng quan này tổng hợp các nghiên cứu về việc tham gia của sinh viên vào các hoạt động nói trong lớp học tiếng Anh. Cụ thể, bài này phân tích giá trị của việc thúc đẩy học sinh tham gia các hoạt động nói trong lớp và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đó. Việc tham gia vào các hoạt động nói trong lớp có ảnh hưởng to lớn đến thành tích học tập và khả năng thông thạo tiếng Anh của sinh viên. Các nghiên cứu trước đây cũng chỉ ra năm nhóm yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia của sinh viên vào các hoạt động nói trong lớp học tiếng Anh, bao gồm các yếu tố liên quan đến nhận thức, giáo dục, cảm xúc, văn hóa–xã hội và ngôn ngữ học. Sau cùng, bài viết thảo luận về các vấn đề chưa được đề cập trong các nghiên cứu trước đây và đưa ra các hướng nghiên cứu mới, có thể được tiến hành trong tương lai để giải quyết những vấn đề này. Các nghiên cứu trong tương lai cần xem xét lại cách phân loại các yếu tố, nghiên cứu kỹ càng hơn về tầm ảnh hưởng của giáo viên và các yếu tố văn hóa–xã hội đến việc tham gia của sinh viên vào các hoạt động nói trong lớp học tiếng Anh của sinh viên trong thời đại ngày nay, đặc biệt là khi các giá trị phương Tây du nhập ngày càng mạnh mẽ vào các quốc gia châu Á. 
Từ khóa: nói; tham gia; lớp học tiếng Anh; tổng quan lý thuyết; ý nghĩa.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,309

Tổng truy cập:311,519