Lâm Mai LongLâm Văn Quốc -Trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật TP.HCM

TÓM TẮT: Ngày nay, trong ngành công nghiệp sản xuất ôtô, nhiều đơn vị, tập đoàn đãchú trọng đến việc nghiên cứu dao động nhằm tạo ra các loại ôtô đáp ứng được tính êm dịu, độ an toàn trong chuyển động với những điều kiện về cơ sở hạ tầng khác nhau ở mỗi quốc gia.

Bài báo này trình bày,nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán để giải bài toán dao động ôtô, bằng cách tạo giao diện tính toán bằng bộ công cụ Graphics User Interface của Matlabđể thuận tiện cho người sử dụng các thông số trong thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo, thiết kế hoán cải và thay đổi hệ thống treo về mặt dao động tối ưu. Nhằm kiểm nghiệm, so sánh đánh giá độ êm dịu chuyển động của ôtô nói chung và xe khách County HMK29SL nói riêng.

Từ khóa: xe khách County HMK29SL,mô hình dao động hệ thống treo, giải pháp nâng cao tính êm dịu, độ an toàn khi ôtô chuyển động, tạo giao diện tính toán dao động xe khách County HMK29SL.

ABSTRACT: Today, the automobile industry, many units, the group have focused on the study of oscillations in order to create kind of car are smooth response, safety in motion with conditions different infrastructure in each country.

This paper presents building research programs to solve calculation ranged automobile by creating interface toolkit calculated using the Matlab Graphics User Interface to facilitate the use of design parameters new design or renovation design, conversion design and suspension changes on the optimal range. In order to test and evaluate the comparative smooth movement of cars in general and County HMK29SL particular bus.

Keywords:County bus HMK29SL, Models ranged suspension, enhancing solutions smooth, when the safety car in motion, creating interfaces ranging calculations County bus HMK29SL.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,339

Tổng truy cập:303,412