Tác giả :
ThS. Nguyễn Thị Môn –ĐH SPKT Nam Định

TÓM TĂT: Việc đánh giá đúng thực chất kỹ năng nghề của người học đảm bảo sự thống nhất giữa nơi đào tạo và nơi sử dụng nhân lực là việc làm cần thiết trong dạy học thực hành nghề ở các trường SPKT. Muốn đánh giá đúng cần phải xây dựng các công cụ đánh giá. Để xây dựng công cụ đánh giá cần tiến hành qua 6 bước:
Xác định tình huống hay vấn đề cần đánh giá
Xác định công việc hay kỹ năng cần đánh giá
Liệt kê các vật liệu, công cụ và thiết bị cần cho việc đánh giá
Thiết lập tiêu chuẩn về thực hiện kỹ năng đó
Lựa chọn phương thức đánh giá kỹ năng đó
Soạn thảo công cụ tuần tự theo một quy trình nhất định

ABSTRACT: The exact evaluation   of the learners’ vocational   skills to ensure an agreement   between the training organizations   and   the labour   users is necessary   in the teaching   practice at technical training   universities. For   this purpose,   thefollowing   six steps are needed for thebuilding of evaluation tools:

1. Defining the situation or problem   we need to evaluate.
2. Defining the work or skills we need to evaluate.
3. Listing the materials,   tools and equipment needed for   the evaluation.
4. Establishing   the standards for   theperformance     of those skills.
5. Selecting the evaluation   strategies.
6. Making   the evaluation   tools according   to a definite regulation.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,261

Tổng truy cập:311,471