Tác giả :

TS. Nguyn Bá Hi -Đi hc Sư phm K thut Tp.HCM

KS. Phan Ngc Trung -Công ty City Ford

TÓM TT: Nghiên cu này tp trung vào thiết kế phn cơ khí-đin ca mt mô hình cabin lái ô tô và la chn được các thành phn đin-đin t cho mô hình đã thiết kế như các cm biến đo góc xoay vô lăng, cơ cu chp hành đ tái to cm giác lái, card giao tiếp máy tính đ thu thp d liu t các cm biến và điu khin cơ cu chp hành vi máy tính, v.v. Bài báo này cũng trình bày nhng nghiên cu tng quan v cabin tp lái như lch s hình thành, nhng khó khăn đt ra trong khi thiết kế cabin đin t. Thiết kế trong nghiên cu này và nhng thiết b đã được la chn s giúp đưa ra được mt gii pháp giá thành thp cho vic phát trin cabin tp lái Vit Nam.

ABSTRACT: This research focuses on designing a driving simulator and selecting electrical and electronic components such as sensors for measuring handwheel rotation, actuators for displaying force-feedback, DAQ board for interfacing sensors and actuator with a computer, and so on. This paper also presents the literature review of driving simulators. The proposed design and selected components offer a low cost solution for developing driving simulators for Viet Nam.

T khóa: Mô hình, tp lái xe, cabin, ôtô, sa hình, đào to lái xe, giao tiếp, đin t.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,175

Tổng truy cập:303,248