Tác giả :
Driver behaviour analysis to reconstruct vehicle trajectory in urban area
Phân tích hành vi tài xế để tái tạo đường đi của xe trong khu vực đô thị
Nguyen Manh Hung1, Ching-Chun Huang2
1Ho Chi Minh City University of Technology and Education
2National Chung Cheng University- Chia-Yi County, Taiwan
Received 17/5/2016, Peer reviewed 14/6/2016, Accepted for publication 2/8/2016
ABSTRACT
Recently, many applications in video surveillance, intelligent traffic system and social security management require information of vehicle trajectories in an urban area. Conventional methods tried to track moving vehicles by using either appearance matching or spatial and temporal information to estimate vehicle trajectory. However, the authors have recognized a phenomenon that vehicles have tendencies to follow some main roads. Therefore, the trajectory could be reconstructed based on a small observation-set. By using a training process, we analyze driver behavior to find out main roads of an urban area. Besides, the authors propose a new idea to predict the vehicle trajectory based on these learned main roads. Based on an observed location, these main roads that the vehicle could go through have been estimated. The full trajectory is would be fusion process of these roads. Experiments prove our hypothesis about the existence of key roads that citizens prefer to use and proposed method could improve reconstruction performance.
Keywords: User behavior analysis; Tendency learning; Non-overlapping camera network; Recommendation system; Trajectory prediction.
TÓM TẮT
Ngày nay, rất nhiều ứng dụng đòi hỏi thông tin về đường đi của các phương tiện giao thông trong khu vưc đô thị như giám sát an ninh, hệ thống giao thông thông minh, quản lý trật tự xã hội.  Các nghiên cứu trước đây về giám sát đường đi của phương tiện giao thông chủ yếu dựa vào việc tìm kiếm sự tương đồng giữa một mô hình mẫu với thông tin từ máy quay giám sát; hoặc dựa vào các thông tin về không gian, thời gian để ước lượng đường đi của phương tiện. Mặc dù vậy, tác giả nhận ra một hiện tượng là các phương tiện giao thông có khuynh hướng di chuyển theo một vài trục đường chính. Nhờ thế, đường đi của phương tiện đó có thể đượctái tạo nếu ta biết được một vài vị trí trên đường di chuyển. Bằng cách sử dụng một quá trình huấn luyện, tác giả đã phân tích dữ liệu người dùng để xác định các cung đường chính trong đô thị. Bên cạnh đó, tác giả đề xuất một phương pháp mới để tái tạo lại đường đi của một phương tiện giao thông dựa vào các cung đường chính đã được học. Dựa vào một sốrất ít vị trí trên quãng đường di chuyển, tác giả đã ước lượng được các cung đường chính mà tài xế đã đi qua. Quỹ đạo đường đi của phương tiện sẽ được suy diễn như là sự kết hợp giữa các cung đường chính mà tài xế đã đi qua. Kết quả thí nghiệm khẳng định giả thiết của tác giả về việc tồn tại những trục đường chính mà người dân có khuynh hướng sử dụng và phương pháp đề nghị có khả năng nâng cao khả năng tái tạo lại đường đi của phương tiện.
Từ khóa: Phân tích hành vi người dùng; học tập khuynh hướng; hệ thống camera không trùng lắp; hệ thống đề nghị; dự báo đường đi.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,345

Tổng truy cập:303,418