TỔNG HỢP TIẾNG NÓI TRÊN THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH
SPEECH SYNTHESIS ON THE TRACKING SURVEILLANCE DEVICE
Trần Thu Hà1, Phạm Minh Dương2
1 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
2 Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch (ICDREC)
Ngày tòa soạn nhận bài 06/11/2015, ngày phản biện đánh giá 30/11/2015, ngày chấp nhận đăng 17/12/2015

TÓM TẮT
Bài báo này trình bày sự thiết kế và thi công thiết bị giám sát hành trình có tích hợp giải thuật tổng hợp tiếng nói bằng phương pháp ghép nối để giúp cho người sử dụng có thể giám sát, quản lý phương tiện của mình một cách trực quan. Đồng thời, người sử dụng có thể truyền thông tin xuống lái xe để phát thông báo. Tổng hợp tiếng nói bằng phương pháp ghép nối-lựa chọn đơn vị các từ, cụm từ hoặc câu làm cho tiếng nói sau khi tổng hợp đạt được chất lượng về mức độ tự nhiên và mức độ dễ nghe, văn bản đầu vào cần được chuẩn hóa thành dạng chữ hoa trước khi tiến hành tổng hợp ghép nối các đơn vị âm thanh bằng các ngữ cảnh thích hợp. Ngoài ra, thiết bị giám sát hành trình này cũng có đầy đủ các tính năng theo quy chuẩn QCVN 31:2014/BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.
Từ khóa: thiết bị giám sát hành trình, giải thuật tổng hợp tiếng nói, lựa chọn đơn vị, Bộ Giao thông vận tải.

ABSTRACT
This paper presents the design and fabrication of the tracking surveillance device with speech synthesis algorithm by pairing method in which the users can monitor and manage their vehicles intuitively. At the same time, users can transmit the information to the driver to broadcast notifications. The speech by the unit selection-pairing synthetic method with words, phrases or sentences made speech after synthesis achieved high quality of natural level and easy listening level. The input text must be standardized into uppercase before processing the pairing synthesis with audio units by approriate context. Besides, the tracking surveillance device also has fully complicant features of QCVN 31:2014 BGTVT, the standard of the Ministry of Transport.
Keywords: the tracking surveillance device, speech synthesis algorithm, unit selection, the Ministry of Transport.

Toàn văn bài báo Thầy/Cô vui lòng đăng nhập email .....@hcmute.edu.vn để tải về
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,056

Tổng truy cập:311,266