MECHANICAL BEHAVIOR FOR STATIC ANALYSIS OF STEEL PLATES INDUCED BY PIEZOELECTRIC ACTUATORS BY FEM

Chuong Thiet Tu, Le Trung Tin, Nguyen Quoc Tuan, Nguyen Hoai Son
University of Education and Technology HCMC

Received 17/12/2015, Peer reviewed 20/12/2015, Accepted for publication 12/01/2016

ABSTRACT
The coupling effects between the mechanical and electric properties of piezoelectric materials have drawn significant attention for their potential applications as sensor and actuators. In this investigation, the piezoelectric actuators and sensor are symmetrically surface bonded on plate. Electric voltage was applied to the piezoelectric actuators, resulting in the bending effect on the plate. The bending moment is derived by using the classical laminate theory and piezoelectricity.
The effects of size, thickness, location and voltage of the piezoelectric actuators on the response of the plate was presented through a parametric study. A simple model incorporating the classical laminate theory and plate theory presented to predict the deformed shape of the simply supported stell plate. 
Keywords: piezoelectric actuator, plate theory, coupling effects, laminate theory.

TÓM TẮT
Hiệu ứng tương tác giữa các tính chất cơ học và điện của vật liệu áp điện đã cho thấy các ứng dụng tiềm năng của chúng: các cảm biến và cơ cấu điều khiển…, Trong nghiên cứu này, các cảm biến và cơ cấu điều khiển bằng vật liệu áp điện được dán đối xứng trên bề mặt của tấm. Cơ cấu điều khiển sẽ được áp một điện thế kết quả sẽ gây ra biến dạng của tấm. Mô men uốn sẽ được tính toán dựa trên lí thuyết tấm cổ điển và lí thyết về vật liệu áp điện. 
Hiệu ứng tác động của bộ kích lên biến dạng của tấm như : chiều dày, kích thước, vị trí và điện thế đã được nghiên cứu, một cách mô hình hóa cho bài toán tấm có dán tấm áp điện với điều kiện biên gối tựa đơn đã được đề xuất. 
Từ khóa: điều khiển áp điện, lí thuyết tấm, hiệu ứng tương tác, lí thuyết tấm nhiều lớp

Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,876

Tổng truy cập:312,086