Truong Dinh Nhon (1), Pham Van Hiep (1), Bui Van Tri (2), Ho Dac Loc (3)
(1) Ho Chi Minh City University of Technology and Education
(2) Ho Chi Minh City Vocational College of Technology
(3) Ho Chi Minh City University of Technology

TÓM TẮT: Bài báo trình bày việc ứng dụng thiết bị bù ngang (SVC) để cải thiện ổn định động của máy phát cảm ứng nguồn đôi (DFIG) tuabin gió (WT) có kết nối với lưới điện. Hệ thống điện năng lượng gió sử dụng trong nghiên cứu có công suất 9-MW bao gồm 6 x 1.5-MW máy phát DFIG kết nối với bus 110 kV của hệ thống điện. Kết quả mô phỏng được thực hiện trong phần mềm MATLAB với các điều kiện nhiễu khác nhau. Có thể kết luận từ kết quả mô phỏng rằng SVC có thể giúp tăng cường ổn định động của hệ thống nghiên cứu.
Từ khóa: Máy phát cảm ứng nguồn đôi (DFIG), máy phát điện gió (WTG), thiết bị bù ngang (SVC), ổn định.

ABSTRACT: This paper presents the application of a Static Var Compensator (SVC) to improve the dynamic stability of the Doubly-Fed Induction Generator (DFIG)-based Wind Turbine Generator (WTG) fed to power grid. The studied 9-MW wind power system includes 6×1.5-MW DFIG-based WTG connected to bus 110-kV of the power system. Simulation results are performed in commercial MATLAB software with different disturbance conditions. It can be concluded from simulation results that the effect of the proposed SVC can enhance the stability of the studied system.
Keywords: Doubly-Fed Induction Generator (DFIG), Wind Turbine Generator (WTG), Static Var Compensator (SVC), Stability.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 34,671

Tổng truy cập:310,881