Tác giả :

Đng Viết Phương Nam, Ngô Văn Thuyên

TÓM TT: Bài báo này trình bày phương pháp điu khin gim dao đng cu trc da trên kh năng nhn dng ca mng nơron nhân to. Mô hình toán hc ca cu trc được xây dng t các đnh lut vt lý s dng phương pháp Lagrange. Mô hình này được s dng đ kho sát đáp ng, mô phng vic nhn dng và điu khin. Mng nơron nhân to hi quy được s dng đ nhn dng và điu khin gim dao đng cu trc bng cách hc giám sát theo b điu khin PID. Vic nhn dng và điu khin được thc hin bng mô phng và thc nghim trên h thng thc. Kết qu mô phng và thc nghim cho thy mng nơron nhân to đã nhn dng và điu khin rt tt h thng cu trc.

ABSTRACT: This paper presentscrane swing reduction control method by identifying thecapacity of an artificial neural network. The mathematical model of crane isbuiltfrom physical laws using Lagrange method. This model is used to find responses of the system, and to simulateidentification and control process. A recurrent artificial neural network is used to identify and control the crane to reduce its load swing by supervised learning. Identification and control are done in simulation and implemented in a real system. Results of simulation and application in the real show that an artificial neural network can very well identify and control the crane swing reduction.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 34,648

Tổng truy cập:310,858