Tác giả :
Mục lục số 11
1. Open-Source Competency Certification for Professional Training.
Teng-Tiow TAY


Abstract: In this paper, we introduce the concept of open source competency certification for professional training. We compare the requirements of professional degree training to that of genneral degree training, and also highlight the use of modern technology in the acchievement of the requirements for training competent professional for the industries.
Full text (Click here)

2.Human Touch: The Missing Attribute in E-learning
Pornchulee Achava-Amrung, Ed.D – Assumption University, Thailand

The microelectronic age we find ourselves nowsadays has the potential for helping all of us to share in the inherited and accumulating resource of human beings. However, the computer and its accessories will not automatically supply us with improved human resources. We need to be reminded that many past technological innovations that were widely publiczed as solutions to problems of curriculum and instruction simply failed to materialize. In their writing, Tyack and Hansot point out that “Those who seek pedagogical salvation in computers ignore the fate of earlier technological panaceas”, (Shane, 1987)”. They conclude that teachers remain the key to effective instruction that effective instruction resides in warm persons who care and who can communicate with learners of any age. For such persons e-learning and computers become a resource for extending human potential.

It is  the purpose of this paper to extrapolate irreplacebility of teachers by exclusive e-learning system. The topics covered are e-learing as an aid to teachers, new framework for curriculum and instruction for the future, tomorrow’s teachers role, does technology define our education and finally, can technology save us from our own mistakes.
Full text (Click here)

3.Về các nguồn mở LMS/LCMSDương Anh Đức
Nguyễn Đình Thúc, Lê Đức Long, Trần Văn Hào

Abstract: This talk presents some of experiments on popular open source LMS/LCMS, analyzing of functions of these systems via concrete comparisons. Base on these analyzes, we can assess the open source LMS/LCMS at their true worth while they are applied into practice.
Keywords: E-learning, Open Source Software-Oss, Learing Content Management System/Learning Managerment System – LCM/LMS.
Full text (Click here)

4.E-learning trong điện toán đám mây: Thách thức và triển vọng
Nguyễn Hồng Quang – Viện tin học Pháp ngữ, Hà Nội

Tóm tắt: Điện toán đám mây đang được nói tới ngày càng nhiều trong thời gian gần đây. Tuy nhiên Điện toán đám may thực chất là gì thì ngay cả trong giới chuyên môn không phải ai ai cũng hiểu rõ. Liệu điện toán đám mây (ĐTĐM) có thực sự là một viễn cảnh thực sự cho CNTT hay không? Những khó khăn, thách thức nào đang chờ đợi ĐTĐM hiện tại và tương lai? Đó đều là những câu hỏi mở, chưa có trả lời cho các câu hỏi mở này theo quan điểm của một só nhóm nghiên cứu có uy tín mà chúng tôi có được. Đặc biệt trong lĩnh vực e-learning, liệu ĐTĐM có thể mở ra những triển vọng mới nào cũng như có những thách thức gì khi triển khai e-learning lên “Đám mây” là chủ đề chúng tôi sẽ đề cập trong phần thứ hai của bài báo.
Từ khóa: ĐTĐM-Cloud Computing, SaaS-Software as a Service, e-learning.
Full text (Click here)

5.Weighted Combinations of Ontological Features and Keywords for Document Clustering.
Văn T.T. Dương – ĐH Tôn Đức Thắng TP.HCM

Abstract: Keyword-based information processing has limitations due to simple treatment of words. in this paper, we introduce named entities as objectives into document clustering, which are the key elements defining document semantics and in many cases are of user concerns. First, the traditional keyword-based vector space model is adapted with vectors defined over spaces of entity names, types, name-types pairs, and identifiers, instead of keywords. Then, hierarchical document clustering can be performed using the similarity measure defined as a distance between the vectors representing documents. Experimental results are presented and discussed. Clustering document by information of named entities could be useful for managing web-based learing materials with respect to related objects.
Keywords: named entity, latent semantic, clustering quality.
Full text (Click here)

6.Non-Negative Sparse Principal Component Analysis
Thanh D.X Dương – ĐH Tôn Đức Thắng TP.HCM

Abstract: With applications throughout science and engineering, sparse principal component analysis considers the problems of maximizing the variance explained by a particular linear combination of the input variables where the number of nonzero coefficients is constrained. In this paper, we consider nonnegative spare principal component analysis in which the coefficients in the combination are required to be non-negative. We improve our recent results by applying appropriate re-weighted algorithms. Numerical results illustrate the improvement.
Keywords: principal component analysis, semi-definite relaxation, semi-definite programming, l1-minimization iterative reweighting, bisection algorithm.
Full text (Click here)

7.Appling Opinion Mining in e-learning
Thảo N.T Lê – ĐH Tôn Đức Thắng TP.HCM

Abstract: Recently, we have witnessed an explosive growth of e-learning. More and more learning contents have been published and shared over the internet. “Putting the Learner at the Center” is the next-generation innovation emphasize enabling learning in e-learning environments. Therefore, how to know learner’s opinion on the course-wares, the teachers, the charge or something else of the e-learning system to aim to progress an efficient e-learning process becomes a critical issue.
This paper proposes applying the OFMM (Opinion Features Mining Model) to determine the personal learner’s opinion from learner’s reviews.
Keywords: opinion mining, feature- based summary, e-learning.
Full text (Click here)

8.Một khảo sát về đặc trưng người dùng trong các hệ thống dạy học thích nghi
Lê Đức Long, Trần Văn Hạo, Nguyễn An Tế

Tóm tắt: Trong ngữ cảnh dạy-học với sự trợ giúp của máy tính –CBT (Computer-based training) hay CAI (Computer –assisted instruction), viêc ứng dụng user profiles sẽ giúp hệ thống cung cấp những tài nguyên học tập hoặc tư vấn học tập cho người học phù hợp với khả năng và nền tảng kiến thức của người học và đã có nhiều các nghiên cứu để xây dựng những hệ thống đào tạo thích nghi như vậy. Bài báo của chúng tôi là một khảo sát chi tiết về ứng dụng user profiles vào trong các hệ thông thích nghi, nhằm làm cơ sở cho việc cải tiến và xây dựng những hệ thống đào tạo thích nghi trực tuyến, từ đó có thể áp dụng cho hình thức học kết hợp (blend-learning environment), một hình thức học thích hơp cho bối cảnh dạy-học (cụ thể là đại học) ở các nước đang phát triển như Việt Nam.
Full text (Click here)

9.AeGS: Một tiếp cận hỗ trợ phát sinh bài giảng tự động
Võ Thành C, Lê Đức Long, Nguyễn An Tế

Tóm tắt: Trong lĩnh vực dạy học, tri thức được hiểu là nội dung học tập (bài giảng và tài liệu) cần cung cấp cho người học theo mục tiêu đào tạo xác định trước, và cũng là một trong những đối tượng chính của quá trình day học. việc thiết kế và xây dựng nội dung học tập “hợp lý” “đầy đủ” và “mang tính sư phạm” là nhiệm vụ cần thiết nhưng cũng đầy thách thức đối với việc dạy và học trong môi trường truyền thống lẫn trong mội trường đào tạo trực tuyến.

Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất kiến trúc và thành phần liên quan của một hệ thống tạo bài giảng tự động gọi là Automatic eLesson Generatin System-AeGS. Việc phát sinh bài giảng dựa trên cơ sở tri thức được cấu trúc tốt nhằm đáp ứng các yêu cầu của hai đối tượng chính trong quá trình dạy-học là người dạy và người học, như hỗ trợ người dạy thiết kế nội dung học tập, hỗ trợ người học tự học hoặc tự kiểm tra kiến thức.
Từ khóa: AeGS, Knowledge Graph (KG), sub-KG, Prime idea (pi), e-Course, eLesson.
Full text (Click here)

10. Giải pháp phần mềm nguồn mở cho workflow quản lý hồ sơ công văn
Lâm Quang Vũ, Võ Hữu Phúc, Đào Anh Vũ
Lê Trí Anh, Trần Hạnh Nhi

Tóm tắt: Trên thế giới hiện nay có nhiều giải pháp cho workflow quản lý nói chung, tuy nhiên các giải pháp này được công bố ở dạng thương mại và hạn chế sự can thiệp cũng như tùy chỉnh theo nhu cầu của đơn vị sử dụng. Trong đề tài này, chúng tôi sẽ nghiên cứu xây dựng một giải pháp thống nhất và hoàn chỉnh dựa trên các hệ thống nguồn mở rời rạc được xây dựng thô sơ sẵn có. Trước hết, để thiết kế quy trình phần mềm một cách trực quan thông qua giao diện đồ họa, chúng tôi thiết kế lại công cụ eclipse. Phần kết qủa thiết kế được kết xuất qua một hệ thống xử lý chính workflow (core engine workflow) là jBPM chạy trên nền máy chủ JBoss. Ngoài ra, hệ thống chứng thực (Certificate Authentication) dung để cấp phát các chứng nhận số cho người dung cũng như khóa chung, khóa riêng và chữ ký điện tử để người dung có thể kiểm tra và kí trên các tài liệu điện tử. Để quản lý hệ thống người dùng và khai thác hệ thống quản lý tài khoản LDAP. Ngoài ra, hệ thống quản lý tài liệu cũng được chúng tôi phát triển them kèm theo tính năng chuyển đổi hệ thống văn bản word sang dạng tập tin pdf có nhúng kèm chữ kí điện tử vào để người dung có thể in ra.
Full text (Click here)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 46,933

Tổng truy cập:649,189