Tác giả :

Trnh Trng Chưởng ― ĐH Công Nghip Hà Ni

TÓM TT: Bài báo này gii thiu phương pháp tiếp tuyến liên tc đ phân tích n đnh đin áp trong các h thng đin. Phương pháp được bt đu t vic xác đnh đim vn hành và các cơ chế dn đến mt n đnh đin áp ca h thng đin. Kết qu phương pháp được th hin qua đường đc tính n đnh P-U ti các nút khi mô phng cho mt h thng đin mu 30 nút ca IEEE, đã cho kết qu ban đu khá chính xác, thun tin và nhanh chóng.

T khoá: n đnh đin áp, phương pháp tiếp tuyến liên tc,

ABSTRACT: This paper introduces the concept of the continuation power flow analysis to be used in voltage stability analysis of power systems. It starts at some base values of the system, leading to the critical point. It uses the P-U curves to find the knee point of a certain bus. Method results are shown in curve PU stable at the nodes when simulation models for a 30 node system of the IEEE, the initial results were quite accurate, convenient and fast.

Keywords: Voltage stability, continuation power flow,…

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,884

Tổng truy cập:312,094