Tác giả :
Nguyễn Trần Nghĩa

Tóm tắt: Nhận thức về nghề nghiệp của học sinh phổ thông hiện nay chưa hiểu biết rõ ràng về đặc trưng của từng nghề và đối chiếu với đặc điểm tâm sinh lý của bản thân. Bên cạnh đó, áp lực tâm lý của người dân TP.HCM là phải vào đại học. Do đó, để khắc phục sự mất cân đối trong cơ cấu đào tạo, cần phải tổ chức hướng nghiệp và tư vấn nghề nghiệp cho học sinh phổ thông để hiểu biết rõ hơn về việc chọn ngành nghề phù hợp với năng lực và nhu cầu của xã hội. Đồng thời cũng tạo điều kiện để thanh niên thành phố có thể tiếp tục học tập ở các trình độ cao hơn theo các chương trình liên thông giữa giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Việc thực hiện các giải pháp trên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phân luồng học sinh phổ thông vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Abstract: Nowadays, the grader’s awareness of occupation is not clear, especially about the characteristic of every profession comparing with the physical and psychological features of oneself. Besides, the psychological pressure from the residents of Ho Chi Minh city is that one must enter university. Therefore, in order to surmont the unbalance in training structure, we must organize vocational guidance, test and consult profession for graders, in order for them to have a clearer understanding about choosing a job appropriate with their abilities and the social needs. At the same time, we should create conditions for city youths to continue study at high levels by arccoding to consecutive programmes among General education, Technical vocational education and training and University education. Carrying out the above-mentioned solutions will contribute effectively to enhancing quantiative effect for graders to enter the Technical vocational education and training.
Full text (Click here)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 62,468

Tổng truy cập:725,368