Tác giả :
Dynamic stability studied of an integrated wind and solar energy generation to power grid
Nghiên cứu ổn định động trong hệ thống điện tích hợp năng lượng gió và năng lượng mặt trời 
Truong Dinh Nhon, Nguyen Thi Mi Sa, Nguyen Minh Chon

Ho Chi Minh City University of Technology and Education 
Received 16/01/2017, Peer reviewed 22/01/2017, Accepted for publication 17/02/2017
ABSTRACT
This paper proposes an integrated renewable power generation system including wind power and solar power which are connected to a commercial power system through the same DC bus. The wind power generators are based on the Permanent Magnet Synchronous Generator (PMSG). Different power sources can be interconnected anywhere on the same DC power line, leading to flexible system expansion. A time-domain scheme based on a nonlinear system model subject to a permanent DC fault in one of the DC links is systematically performed to evaluate the dynamic stability of the studied power system.
Keywords: Wind power, solar power, PMSG, hybrid, dynamicstability
TÓM TẮT 
Bài báo đề xuất hệ thống phát điện tích hợp năng lượng mới bao gồm năng lượng gió và năng lượng mặt trời nối với lưới điện thông qua hệ thống bus DC chung. Năng lượng gió sử dụng máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSG). Các nguồn phát điện khác nhau có thể nối vào bất kỳ vị trí nào trong hệ thống điện 1 chiều thể hiện tính linh hoạt trong việc mở rộng hệ thống điện. Kết quả mô phỏng trong miền thời gian dựa vào mô hình phi tuyến của hệ thống khi cho sự cố vĩnh viễn ở một trong các bus DC hệ thống được thực hiện để đánh giá độ ổn định động của hệ thống nghiên cứu. 
Từ khóa: Năng lượng gió, năng lượng mặt trời, máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu, kết hợp, ổn định động.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 34,649

Tổng truy cập:310,859