Nguyễn Hoài Sơn, Nguyễn Duy Hùng, Trần Thị Trà Mi

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Phương pháp giải tích khó đáp ứng cho việc phân tích dao động của một kết cấu trong thực tế. Do đó, phương pháp số là một công cụ mạnh mẽ để hỗ trợ cho quá trình tính toán này, và phương pháp phần tử hữu hạn là một trong những phương pháp số đáp ứng được yêu cầu này. Trong nội dung của bài báo này đề cập đến việc xây dựng mô hình tính toán và việc phân tích dao động tháp khoan không gian bằng phương pháp phần tử hữu hạn.

Từ khóa: Tần số tự nhiên, Phương pháp phần tử hữu hạn, Lý thuyết khung dầm, Phân tích động học.

ABSTRACT: Analytic solutions are not meet for most practical cases. Thus, numerical method is an efficient tool which supports strongly for these cases and the Finite Element Method (FEM) is one of the methods which meet this requirement. In this paper, we present the way of building modeling and calculation the dynamic of a 3D Frame by Finite Element Method.

Key words: Finite Element Method, Frame Theory.
Full text (Click here)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 46,808

Tổng truy cập:636,484