Tác giả :
Optimization of current controller for grid-connected inverters using a PSO algorithm
Tối ưu bộ điều khiển dòng điện trong nghịch lưu nối lưới sử dụng giải thuật PSO
Tran Quang Tho, Truong Viet Anh

Ho Chi Minh City University of Technology and Education
Received 17/5/2016, Peer reviewed 5/9/2016, Accepted for publication 20/9/2016
ABSTRACT
Renewable energy resources - wind and solar - are increasing very strongly for sustainability and environment with enormous potential. However, their drawbacks are diluted and discontinuous. Thus, in order to become a stable, quality, and cheap power source, they need to be connected to the power grid by using power semi-conductor inverters wherein the current controllers affect significantly output harmonics. Therefore, the power quality of grid-connected inverters depends much on these coefficients of inverters. Since the closed-loop transfer function of grid-connected inverters is infinite. Thus, there are numerous values of the coefficients that can satisfy the transfer function to stabilize system. However, the manual determinations of the coefficients basing on the transfer functions like Bode diagram can provide the local minimum values. This paper proposes a method for determining the optimal coefficients of current controllers using Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm. The proposed method does not require much time, strength, and experience of designers. To validate the performance of the proposed technique, the simulation results generated by the proposed technique are compared to those of the method relying on the transfer function.
Keywords: current controller; distributed generation (DG); grid-connected inverter; Particle Swarm Optimization (PSO); Total Harmonic Distortion (THD).
TÓM TẮT
Các nguồn năng lượng tái tạo như gió và mặt trời đang phát triển rất mạnh mẽ vì tính bền vững, thân thiện với môi trường trong khi tiềm năng vô cùng lớn. Tuy nhiên, nhược điểm của chúng là bị loãng và không liên tục. Do đó, để có một nguồn điện có chất lượng với giá thành rẻ, chúng thường được nối với lưới điện bằng các bộ nghịch lưu nối lưới. Khi đó, chất lượng bộ điều khiển dòng trong nghịch lưu sẽ ảnh hưởng đến sóng hài ngõ ra của nghịch lưu. Vì hàm truyền vòng kín của các bộ nghịch lưu nối lưới có dạng vô định, nên sẽ có nhiều giá trị của các hệ số bộ điều khiển thỏa mãn hàm truyền để ổn định hệ thống nghịch lưu. Tuy nhiên, các phương pháp xác định các hệ số dựa vào hàm truyền như giản đồ Bode có thể cho kết quả rơi vào cực trị địa phương. Bài báo này đề xuất một phương pháp để xác định các hệ số tối ưu cho bộ điều khiển dòng điện sử dụng giải thuật tối ưu bầy đàn (PSO). Phương pháp đề xuất không đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và kinh nghiệm của người thiết kế. Các kết quả mô phỏng của kỹ thuật đề xuất được so sánh với kết quả của phương pháp dựa vào hàm truyền để khẳng định tính hiệu quả của phương pháp đề xuất.
Từ khóa: bộ điều khiển dòng; nguồn điện phân tán (DG); nghịch lưu nối lưới; tối ưu bầy đàn (PSO); độ méo hài toàn phần (THD).
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,154

Tổng truy cập:303,227