Tác giả :
Visual inspection system for automatic connector producing machines
Hệ thống kiểm tra thứ tự màu cho máy sản xuất cáp kết nối tự động
Le Quoc Nhat, Le My Ha

Ho Chi Minh City University of Technology and Education
Received 13/10/2016, Peer reviewed 17/12/2016, Accepted for publication 15/01/2017
ABSTRACT
Today’s high speed complex manufacturing systems require the development of automation technologies that can be effectively integrated into the system and use in manufacturers process. This paper proposes a new method for inspecting the order of electrical colored wires in industrial connector cables manufacture. The system is able to check the difference in the color, number of wires, and color sequence cables connector with the self-designing model. The system learns the model cable and then it can automatically inspect each cable assembly by machine. The key ideas of the algorithm are threefold: first, the rectangle connector parts of sample image and test image of product are analyzed and detected by using shape and region properties. The region of connectors are then extracted and rectified to vertical direction. Second, a robust segmentation algorithm for extracting wires from images even if they are strongly bent and partially overlapped. Third, a color recognition algorithm is able to cope with highlights and shadows. To verify the efficiency and effectiveness of the proposed method for color wires inspection, the authors report the system evaluation by many different samples with a variety of conditions. The representation of a strong point of this system is reliable method for extracting wire regions and analyzing color wire.
Keywords: Automatic visual inspection; wires color sequence; self-designing; connector part; color recognition algorithm.
TÓM TẮT
Hệ thống sản xuất phức tạp với tốc độ cao ngày nay yêu cầu phát triển công nghệ tự động có khả năng tích hợp hiệu quả vào quá trình sản xuất. Bài báo này đề xuất một phương pháp mới để kiểm tra thứ tự dây cáp kết nối trong ngành công nghiệp sản xuất dây cáp. Hệ thống có khả năng kiểm tra sự khác nhau về màu dây, số lượng dây, và thứ tự dây cáp kết nối bằng mô hình tự thiết kế. Hệ thống phân tích và lưu mẫu chuẩn, sau đó tự động đánh giá, kiểm tra cáp so với mẫu đã được lưu. Ý tưởng của thuật toán được chia thành ba phần chính: đầu tiên, phần kết nối sẽ được phát hiện nhờ vào việc phân tích các đặc tính và thông số liên quan. Thứ hai, thuật toán phân đoạn ảnh và trích xuất vùng có dây từ ảnh gốc thậm chí cả trong trường hợp dây bị rối và chồng chéo. Thứ ba, hệ thống phân tích, nhận dạng màu dây và có thể thực hiện trong trường hợp chiếu sáng không đều, sợi dây bị chói sáng hoặc xuất hiện đốm mờ. Để thẩm định tính hiệu quả của phương pháp đề xuất, tác giả đánh giá hệ thống dựa trên nhiều mẫu kiểm tra với các điều kiện thử nghiệm khác nhau. Ưu điểm nổi bật của hệ thống này là có phương pháp trích xuất vùng dây và phân tích màu dây với độ tin cậy cao.
Từ khóa: Hệ thống kiểm tra trực quan; trình tự màu dây; mô hình tự thiết kế;cáp kết nối; thuật toán phân đoạn màu.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,379

Tổng truy cập:303,452