Tác giả :
6. Ứng dụng statcom nâng cao ổn định điện áp trong hệ thống điện có kết hợp nguồn điện gió
Application of a statcom to improve voltage stability in a grid connected wind turbine

Trương Đình Nhơn1, Nguyễn Văn Trí2
1Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh
2Công ty Cổ phần Sản xuất TM và DV Trường Thịnh Tiến
Ngày tòa soạn nhận bài 3/8/2016, ngày phản biện đánh giá 19/8/2016, ngày chấp nhận đăng 5/9/2016
TÓM TẮT
Bài báo trình bày việc ứng dụng của bộ bù đồng bộ tĩnh (STATCOM) để cải thiện sự ổn định điện áp trong hệ thống điện có kết hợp nguồn điện gió sử dụng máy phát cảm ứng nguồn đôi (DFIG) tuabin gió có kết nối lưới điện. Hệ thống nghiên cứu bao gồm hệ 14 bus và nguồn năng lượng gió 6-MW bao gồm 3 máy phát DFIG 2-MW kết nối với bus 13.8 kV của hệ thống điện. Kết quả mô phỏng được thực hiện trong phần mềm MATLAB. Có thể kết luận từ kết quả mô phỏng rằng tác động của STATCOM được đề xuất có thể cải thiện sự ổn định của hệ thống nghiên cứu.
Từ khóa: Bộ bù đồng bộ tĩnh ( STATCOM ); Máy phát cảm ứng nguồn đôi (DFIG); tua bin gió; hệ thống điện; ổn định điện áp.
ABSTRACT
This paper presents the application of a static synchronous compensator (STATCOM) to improve stability of wind power voltage using doubly-fed induction generator (DFIG)-based wind turbine connected to power grid. The studied system consists of a 14-bus system and 6-MW wind power system of including three 2-MW DFIG generators connected to 13.8 kV bus of the power system. The simulation results derived in MATLAB software showed that the impact of the proposed STATCOM can truly enhance the stability of the studied system.
Keywords: Static synchronous compensator (STATCOM), Doubly-fed induction generator (DFID); wind turbine; power system; voltage stability.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 34,674

Tổng truy cập:310,884