Tác giả :
NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VIỆC THAY THẾ MÔI CHẤT R404A BẰNG MÔI CHẤT R407F ĐỂ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
THE FEASIBILITY STUDY OF RETROFITING R404A REFRIGERANT TO R407F TO IMPROVE ENERGY SAVING AND PROTECT ENVIRONMENT
Nguyễn Thế Bảo1, Nguyễn Duy Tuệ2, Đào Huy Tuấn3
1Viện Phát triển Năng lượng Bền vững ISED, Việt Nam
2Trường Đại Học Văn Lang, 3Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
Ngày toà soạn nhận bài 28/7/2017, ngày phản biện đánh giá 16/8/2017, ngày chấp nhận đăng 18/8/2017.
TÓM TẮT
Trong các loại môi chất lạnh dùng thay thế R22, môi chất R404A được sử dụng khá phổ biến trong các hệ thống lạnh nhiệt độ trung bình và thấp tại nước ta. Tuy nhiên, với hệ số GWP=3922 khá cao, môi chất này cũng làm gia tăng hiệu ứng nhà kính nên hiện nay các nước Châu Âu đang tiến hành cắt giảm việc sản xuất loại môi chất này. Do đó, với một hệ số GWP=1824, thấp hơn 50% so với R404A thì môi chất R407F là một trong những môi chất được sử dụng để thay thế R404A. Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng, khi thay thế một hệ thống lạnh đang sử dụng R404A bằng R407F thì năng suất lạnh tăng, công nén giảm khoảng 7%, giúp tiết kiệm năng lượng từ 10% trở lên, và làm giảm thời gian làm lạnh sản phẩm mà không cần thay thế các thiết bị chính trong hệ thống lạnh. Tuy nhiên, với lưu lượng khối lượng tuần hoàn thấp hơn 40% so với R404A nên cần cân chỉnh van tiết lưu để phù hợp khi vận hành.
Từ khóa: môi chất R404A; hiệu ứng nhà kính; tiết kiệm năng lượng; năng suất lạnh; bảo vệ môi trường.
ABTRACT
Among refrigerants to replace R22, R404A has been using broadly in mid and low temperature refrigeration systems in our country. However, with its high GWP=3922, this refrigerant also increases greenhouse effect and hence its production quantity is limited in Euroupe countries. For that reason, possessing the lower GWP of 1824,which is 50% compared with that of R404A, R407F is amid competitive refrigerants for this replacement. Experimental result shows that if we replace the existing R404A with R407F in a being used cooling system, cooling load will be higher along with approximately 7% compression work reduction leading to increasing energy saving from 10% up than the old ones, and cooling time would be cut-down without refrigeration’s major components substitution. Nevertheless, with mass flow less than 40% of that of R404A, one should adjust expansion valve to have suitable operation for this refrigerant.
Keywords: R404A refrigerant; greenhouse effect; energy saving; cooling load; evironmental protection.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 34,278

Tổng truy cập:359,218