Tác giả :

Lê Hiếu Giang, Nguyn Th Bích Nga-Đi Hc Sư Phm K Thut TPHCM

TÓM TT: Lý thuyết v cơ hc phá hy đã và đang được nghiên cu rt sâu đi vi nhiu loi vt liu [1-9]. Tuy nhiên, đi vi nhng dng vt liu composite khác nhau, nhng nghiên cu v phá hy vn tht cn thiết cho vic hiu sâu hơn trong lĩnh vc này.

Trên cơ s đưa ra mô hình phá hy ca vt liu composite si ngn vi gi thiết là si ngn được phân b đu và ngu nhiên trong không gian, cơ chế phá hy vt liu composite si ngn đã được mô hình hóa đ tính tính tc đ gii phóng năng lượng GIC.Đây là cơ s đ có th d báo v s phá hy ca composite loi này.

ABSTRACT: The theory of fracture mechanics to different materials has been comprehended deeply [1-9]. However there are still lots of problems that need to be solved in various composite materials.

Basing on the proposed fracture model of short fiber composite material with the premise in which short fibers are distributed evenly and randomly in the material, the fracture mechanism of the composite has been modeled to determine the energy release rate GIC. This is the important data to determine the fracture of the material.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 34,622

Tổng truy cập:310,832