ĐIỀU CHẾ BIODIESEL TỪ DẦU ĂN PHẾ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP SÓNG VIBA VỚI XÚC TÁC NaOH 
BIODIESEL SYNTHESIS FROM COOKED OIL WASTE CATALYZED BY SODIUM HYDRATE AND MICROWAVE 
Nguyễn Vũ Lân1, Hsiao Ming Chien2
1Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Việt Nam
2Kun Shan University, Taiwan

Ngày tòa soạn nhận bài 03/12/2014, ngày phản biện đánh giá 11/12/2014, ngày chấp nhận đăng 03/12/2015

TÓM TẮT 

Trong nghiên cứu này, dầu ăn phế thải với chỉ số acid cao được dùng làm nguyên liệu đầu vào cho phản ứng tổng hợp biodiesel. Phản ứng này được thúc đẩy đồng thời bởi xúc tác NaOH và sóng viba. Kết quả cho thấy, nhờ sự tác động của sóng viba, phản ứng đạt mức hiệu suất tối ưu là 98,1% với các thông số của điều kiện phản ứng bao gồm: tỷ lệ methanol:dầu 12:1; nồng độ khối lượng NaOH 0,8%; nhiệt độ phản ứng 65oC; thời gian phản ứng 02 phút và công suất sóng viba 600W. Đây là một hiệu suất phản ứng cao đạt được trong một khoảng thời gian ngắn (02 phút), đồng thời đảm bảo vượt mức hiệu suất chuẩn yêu cầu 96,5% theo tiêu chuẩn quốc gia của Đài Loan (CNS-15072). Ngoài ra, hằng số tốc độ phản ứng tăng từ 0,635[1/phút] đến 2,369[1/phút] tương ứng với mức tăng nhiệt độ phản ứng từ 55oC đến 65oC. Năng lượng kích hoạt cần thiết cho phản ứng tính được là 123,14kJ/mol.
Từ khóa: Dầu ăn phế thải; Biodiesel; Sóng viba; Xúc tác kiềm hòa tan; 

ABSTRACT 
In this paper, cooked oil waste with high acid value was used for transesterification reaction to produce biodiesel. The reaction was enhanced simultaneously by NaOH catalyst and microwave power. Results shown that under the effect of the microwave, the conversion rate reached to an optimal value of 98.1% when reaction conditions were: methanol:oil ratio 12:1; weight concentration of NaOH catalyst 0.8%; reaction system temperature 65oC; reaction period 02 minutes and microwave power 600W. This was a significantly high conversion yield although it was obtained within only 02 minutes. Also, the yield was high enough to satisfy the required conversion rate of 96.5% (National Taiwan standard, CNS-15072). Besides, the reaction rate constant increased from 0.635[min-1] to 2.369[min-1] when reaction temperature increased from 55oC to 65oC, respectively. The calculated activation energy for the transesterification reaction was 123.14kJ/mol.
Key words: Cooked oil waste; Biodiesel; Microwave; Alkaline catalyst.

Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,350

Tổng truy cập:303,423