Hoàng An Quốc, Trần Thái Duy -Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Việt Nam có tiềm năng cao của năng lượng mặt trời. Chưng cất nước ngọt bằng cách sử dụng năng lượng mặt trời là một cách đầy hứa hẹn cho sự phát triển bền vững vì năng lượng được sử dụng là miễn phí và không có hại cho môi trường.Trong bài báo này, một thiết bị chưng cất nước ngọt sử dụng một bộ thu năng lượng mặt trời kiểu parabol tập trung đã được nghiên cứu thực nghiệm. Hệ thống thử nghiệm bao gồm một bộ thu năng lượng mặt trời kiểu parabol tập trung có đường kính 1,3m và chiều sâu 0,45m. Bề mặt phản xạ parabol được làm bằng Inox có thể phản ánh bức xạ mặt trời. Tại tiêu điểm của parabol gắn kết một thiết bị chưng cất nước ngọt. Thiết bị được điều chỉnh quay theo phương chuyển động của mặt trời 15 phút một lần, sao cho bề mặt phản xạ parapol vuông góc với tia bức xạ mặt trời. Thiết bị chưng cất nước ngọt sử dụng bộ thu năng lượng mặt trời kiểu parabol tập trung được thiết kế và thử nghiệm theo các điều kiện địa phương của Định Quán, tỉnh Đồng Nai trong những ngày từ 13/6/2012 đến 30/11/2012. Thí nghiệm đo ảnh hưởng của bức xạ mặt trời và tốc độ gió trên công suất của thiết bị. Lượng nước ngọt thu được từ thiết bị này có thể nằm trong khoảng từ 6 đến 8lít/ngày trong điều kiện bình thường từ 8h00 đến 16h00.

Từ khóa: Chưng cất nước ngọt, chưng cất nước ngọt bằng năng lượng mặt trời; bộ thu năng lượng mặt trời kiểu parabol; năng lượng mặt trời; bộ thu năng lượng mặt trời kiểu tập trung.

ABSTRACT: Vietnam has a high potential of solar energy. Distilling freshwater using solar energy is a promising way to sustainable development since the energy used is free and clean. In this paper, the freshwater distillation equipment using a parabolic concentrated solar collector has been experimentally studied. The experimental system consists of a parabolic concentrated solar collector with 1.3m diameter and 0.45m depth. The material of reflective surface’s parabolic collector is inox, so that it can reflect solar radiation. The parabolic type’s solar collector is adjusted according to the movement of the Sun every 15 minutes so that the reflective surface of parabol is perpendicular to the solar radiation. At the focal point of the parabolic collector mount the freshwater distillation equipment. Performance of the freshwater distillation equipment using a parabolic concentrated solar collector is tested under the local conditions of Định Quán, Đồng Nai province during the days from 13/6/2012 to 30/11/2012. The experiment shows that, the influence of the solar radiation and wind speed on a capacity of the equipment. The capacity of this equipment can range from 6 to 8 L/day of fresh water in normal conditions from 8 AM to 4 PM.

Keywords: Distilling freshwater; solar freshwater distillation; parabolic solar collector; solar energy; concentrated solar collector.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 36,023

Tổng truy cập:465,903