Tác giả :
Factors related to students’ planning activities of some universities in Ho Chi Minh city 
Nghiên cứu mối quan hệ giữa một số yếu tố với các hoạt động xây dựng kế hoạch của sinh viên các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh
Dang Thi Dieu Hien

Ho Chi Minh City University of Technology and Education, Vietnam
Received 01/8/2016, Peer reviewed 11/9/2016, Accepted for publication 30/9/2016
ABSTRACT
Planning is one of the important activities in our life. It has many relations with other activities, characteristics, skills, and also can help us achieve our goals more easily. However, the correlations and correlation level of students’ planning activities (SPA) with other factors related to student’s abilities, characteristics and grade point average have received quite little attention of researchers. The objective of this study is to find out the relations and  relation  level of SPA with others as extroversion characteristics, high - order thinking, active learning, purposes of learning, persistence in learning actions, group working, working alone and grade point average. In the pilot survey conducted on 296 university students, exploratory factor analysis and 1st reliability of individual items analysis (Cronbach's Alpha index) were applied to select valuable items of each factor in the questionnaire. In the main survey stage, 498 university students were randomly selected from their classes and responded to a questionnaire on their perceptions. By applying frequency, mean, standard deviation, correlation and regression analysis, it was found that factors like high - order thinking, active learning, persistence in learning actions, group working activities, working alone have positively related to students’ planning activities.
Keywords: planning activities; extroversion characteristics; high - order thinking; active learning; persistence in learning.
TÓM TẮT
Xây dựng kế hoạch là hoạt động quan trọng, có mối liên quan đến các hoạt động, các đặc điểm, những kỹ năng khác và cũng giúp con người dễ dàng hơn trong quá trình thực hiện công việc để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, hiện nay có rất ít công trình quan tâm nghiên cứu mối quan hệ của các hoạt động lập kế hoạch và các yếu tố liên quan đến những khả năng, các đặc điểm và điểm trung bình của sinh viên. Nghiên cứu này hướng đến việc tìm ra các yêu tố ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng kế hoạch của sinh viên như các đặc điểm hướng ngoại, sử dụng tư duy bậc cao trong học tập, tính tích cực học tập, mục đích của việc học, sự kiên trì trong học tập, các hoạt động làm việc nhóm, hoạt động làm việc cá nhân và điểm trung bình chung. Giai đoạn thử nghiệm tiến hành khảo sát trên 296 sinh viên để phân tích nhân tố và phân tích độ tin cậy của các câu hỏi nhằm lựa chọn những câu hỏi có giá trị đưa vào bảng hỏi. Giai đoạn khảo sát chính được tiến hành lấy ý kiến của 498 sinh viên và sau đó tiến hành phân tích tần số, trung bình, độ lệch chuẩn, hệ số tương quan và hồi qui. Kết quả các yếu tố: sử dụng tư duy bậc cao trong học tập, học tập tích cực, kiên trì trong học tập, làm việc nhóm, làm việc một mình có mối quan hệ tích cực đến hoạt động xây dựng kế hoạch của sinh viên.
Từ khóa: hoạt động xây dựng kế hoạch; đặc điểm hướng ngoại; tư duy bậc cao; tính tích cực học tập; kiên trì trong học tập.
Full text (click here)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 62,473

Tổng truy cập:725,373