Phạm Sơn Minh, Trần Văn Trọn-Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

 TÓM TẮT:Trong lĩnh vực điều khiển nhiệt độ cho khuôn phun ép, phương pháp gia nhiệt bằng cảm ứng từ có nhiều ưu điểm như: tốc độ gia nhiệt cao, tiết kiệm năng lượng và không gây ô nhiễm môi trường. Trong nghiên cứu này, phương pháp mô phỏng sẽ được sử dụng nhằm xác định tốc độ gia nhiệt và phân bố nhiệt độ của bề mặt tấm khuôn sau quá trình gia nhiệt bằng phương pháp cảm ứng từ. Kết quả nghiên cứu cho thấy tốc độ gia nhiệt tại bề mặt tấm khuôn có thể lên đến 30oC/s, và so với các thiết kế cuộn dây khác, phân bố nhiệt độ trên bề mặt khuôn có sự cải tiến rõ rệt. Với thiết kế của cuộn dây 3D, vùng nhiệt độ cao tập trung tại vùng trung tâm của tấm khuôn

Từ khóa: Khuôn phun ép nhựa, điều khiển nhiệt đọ khuôn, gia nhiệt cảm ứng từ

 ABSTRACT: In the field of dynamic mold temperature control for injection molding process, the induction heating method has many advantages as high heating rate, low energy consumption and reduced environmental pollution. In this research, the simulation method was used for determining the heating rate and the temperature distribution of the 3D coil induction heating. The result shows that the heating rate can reach to 30oC/s at the mold surface, and the temperature distribution has a clear improvement when we compare with the other coil design. With the 3D coil design, the higher temperature appears at the center of the mold plate with a rectangular area.

Keyword: Injection molding, dynamic mold temperature control, Induction heating
Full text (Click here)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 46,869

Tổng truy cập:636,545