Tác giả :

ThS. Huỳnh Phm Dũng Phát- Đi hc Sư phm Tp.HCM

TÓM TT: Cartogram là mt dng bn đ đã được s dng ph biến trong nghiên cu, ging dy và hc tp đa lí các nước phát trin. Bài viết mong mun gii thiu đến quý thy cô, quý đng nghip tham kho v cách ng dng giáo dc trc tuyến trong mt chuyên ngành ca khoa hc đa lí.

T khóa: Cartogram, e-Learning, bn đ, đa lí.

ABSTRACT: Cartogram is a form of map which has been widely used in research, teaching and learning geography in developed countries. The article wishes to introduce to the teachers the way to apply e-learning in the speciality of geoscience.

Keywords: Cartogram, e-Learning, map, geography.

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,832

Tổng truy cập:312,042