Não Minh Daly, Đặng Thành Trung

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

TÓM TẮT: Nghiên cứu này đã thiết kế và chế tạo một bộ trao đổi nhiệt kênh mini sử dụng công nghệ tia cực tím (UV light) để dán tấm nhôm và tấm PMMA (polymethyl methacrylate). Bộ trao đổi nhiệt này có kích thước chỉ bằng 64% kích thước một két nước xe tay ga của nhà sản xuất. Tuy nhiên, nhiệt lượng thu được từ bộ trao đổi nhiệt này cao hơn hoặc bằng nhiệt lượng thu được từ két nước, khi vận tốc gió từ 1,2 m/s đến 3,5 m/s và lưu lượng của lưu chất thay đổi từ 2,46g/s đến 4,1g/s. Thêm vào đó, khi bộ trao đổi nhiệt này sử dụng, nó sẽ tận dụng quá trình đối lưu cưỡng bức bởi chuyển động xe, do vậy nó không cần quạt giải nhiệt két nước.

Từ khóa: két nước, bộ trao đổi nhiệt kênh mini, nhiệt lượng, nhiệt độ.

ABSTRACT: The study was presented to design and manufacture a minichannel heat exchanger using UV light technology to bond between aluminum and PMMA (polymethyl methacrylate) plates together. The minichannel heat exchanger size is only 64% the size of the scooter radiator which made from manufacturer; however, the heat transfer rate obtained from the minichannel heat exchanger is higher than or equal to that obtained from the radiator, particularly when air velocity is from 1.2 m/s to 3.5 m/s and the mass flow rate of the fluid varies from 2.46g/s to 4.1g/s. In addition, when the minichannel heat exchanger is used, it will take advantage of the forced convection by scooter moving, so the scooter will not need the fan as it is using.

Keywords: radiator, minichannel heat exchanger, heat transfer rate, temperature.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,192

Tổng truy cập:303,265