Tác giả :
9. Nghiên cứu thực nghiệm thiết bị sấy đa năng mật ong và phấn hoa theo nguyên lý sấy bơm nhiệt
Experimental study of multipurpose heat pump dryer for honey and pollen drying

Lê Anh Đức1, Võ Thành Nhơn2
1 Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
2 Trường Trung cấp nghề Củ Chi
Ngày tòa soạn nhận bài 22/7/2016, ngày phản biện đánh giá 8/8/2016, ngày chấp nhận đăng 20/8/2016
TÓM TẮT
Nghiên cứu thực nghiệm sấy mật ong và phấn hoa bằng thiết bị sấy đa năng mật ong - phấn hoa theo nguyên lý sấy bơm nhiệt, năng suất sấy mật ong 50 kg/mẻ và năng suất sấy phấn hoa 20 kg/mẻ. Kết quả trung bình của 10 mẻ sấy mật ong và 10 mẻ sấy phấn hoa đã cho thấy tùy theo ẩm độ ban đầu của vật liệu sấy mà thời gian sấy mật ong từ 35 - 55 phút, thời gian sấy phấn hoa 3h20 - 3h50 phút để vật liệu sấy đạt ẩm độ yêu cầu. Tốc độ sấy trung bình cho sấy mật ong 6,6 %/h, sấy phấn hoa 6,03 %/h. Thời gian sấy cần thiết cho sấy mật ong và phấn hoa theo ẩm độ ban đầu của vật liệu sấy đã được xác định.
Mức tiêu thụ điện năng riêng cho sấy mật ong 0,148 kWh/kg và sấy phấn hoa 0,664 kWh/kg. Mật ong sau khi sấy không phát hiện HMF, hàm lượng Diastase đạt 11,61 Gothe; hàm lượng vitamin C và các chỉ tiêu vi sinh trong phấn hoa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.
Kết quả so sánh với các phương pháp sấy mật ong và sấy phấn hoa theo nguyên lý sấy chân không đã cho thấy thiết bị sấy đa năng mật ong - phấn hoa theo nguyên lý sấy bơm nhiệt có tốc độ sấy cao hơn và mức tiêu thụ điện năng riêng cho quá trình sấy thấp hơn.
Từ khóa: Mật ong; phấn hoa; tốc độ sấy; thời gian sấy; tiêu thụ điện năng riêng.
ABSTRACT
The study was performed for experiment of a multipurpose heat pump dryer for bee honey and pollen drying with capacity of 50 kg honey/batch and 20 kg pollen/batch. The average results of 10 drying batches shown that the drying time in accordance with the initial moisture content of the material, varied from 35 to 55 minutes for honey drying and 3h20 to 3h50 minutes for pollen drying to reach the required moisture content. Drying rates were of 6,6 %/h for honey and 6,03%/h for pollen, respectively. The required drying time versus initial moisture content of honey and pollen were determined. 
The specific energy consumption was 0,148 kWh/kg for bee honey drying and 0,664 kWh/kg for pollen drying. There was no HMF content, diastase content was 11,61 Gothe in honey; vitamin C content and microbial indicators in pollen fitted well with export standards.
The result in comparison with the vacuum drying method shown that the multipurpose heat pump dryer has got a higher drying rate and a lower specific energy consumption for drying process.
Keywords: Bee honey;  bee pollen; drying rate; drying time; specific energy consumption.
 

Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,342

Tổng truy cập:303,415