Tác giả :
Drynaether a, a new flavan from the drynaria bonii rhizomes
Drynaether a, một hợp chất mới từ cây tắc kè đá

Pham Thi Nhat Trinh1, Mai Dinh Tri2, Dang Chi Hien2, Nguyen Huu An3,
Phan Nhat Minh2, Pham Ngoc An3 and Le Tien Dung3

1Tien giang University
2 Institute of Chemical Technology, Vietnam Academy of Science and Technology
3 Department of pharmaceutical biochemistry, Institute of Applied Materials Science
Received 29/08/2016, Peer reviewed 10/12/2016, Accepted for publication 25/12/2016
ABSTRACT
In Vietnam, the medicinal plant Drynaria bonii H. Christ is used for the treatment of osteoporosis, bone fractures, to stimulate the growth of hair and to treat tinnitus. In this paper, experiments were designed to investigate the proliferation activity of ethanol, n-hexane, chloroform, ethyl acetate and methanol extracts from D. bonii rhizomes on MG-63 human osteoblast-like cells. The results showed that methanol and hexane extracts had the ability to proliferate MG-63 cells at the concentration varying from 0.1 to 0.01µg/ml. In particular, at the concentration of 0.01µg/ml, hexane and methanol extracts illustrated the highest proliferation ratio with percentage of 9.31% and 6.16%, respectively. By column chromatography, a new compound named drynaether A (1) and five known compounds including uracil (2), 4’-hydroxy-7-methoxyflavan (3), kaempferol (4), indole-3-carboxylic acid (5) and protocatechuic acid (6) were isolated and identified from the methanol extract.
Keywords: Drynaria bonii; MG63 cell; flavonoids; drynaether A (1); kaempferol.
TÓM TẮT
Cây tắc kè đá được nhân dân sử dụng điều trị loãng xương, gãy xương, kích thích mọc tóc... Tuy nhiên chưa có nhiều nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của loài này. Tiến hành khảo sát khả năng tăng sinh nguyên bào xương MG63 trên các cao chiết ethanol tổng, n-hexane, chloroform, ethyl acetate và methanol cho thấy cao methanol và cao hexane thể hiện khả năng tăng sinh tế bào MG-63 ở các nồng độ từ 0.1 đến 0.01µg/ml. Ở nồng độ 0.01µg/ml, tỷ lệ tăng sinh tế bào trên cao hexane và methanol lần lượt là 9.31% và 6.16%. Từ phân đoạn methanol, một chất mới drynaether A (1) cùng 5 chất đã biết uracil (2), 4’-hydroxy-7-methoxyflavan (3), kaempferol (4), indole-3-carboxylic acid (5) và protocatechuic acid (6) đã được xác định.
Từ khóa: Drynaria bonii; tế bào MG63; flavonoids; drynaether A (1); kaempferol.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,336

Tổng truy cập:311,546