Tác giả :

ThS. Nguyn Th Cm Vân-Trường Đi hc Sài Gòn

TÓM TT: T đnh hướng hc tp là mt trong nhng phương pháp dy hc tích cc. Còn nghiên cu khoa hc là mt hat đng không th thiếu ca sinh viên đang hc ti các trường đi hc. Vic vn dng phương pháp t đnh hướng hc tp đ rèn luyn k năng nghiên cu khoa hc cho sinh viên là mt bin pháp nhm đi mi phương pháp dy hc, nâng cao cht lượng đào to.

ABSTRACT:Self-directed learning is one of the most active teaching methods. Scientific research is very necessary for college students. Using the self-directed learning to help students improving their research skills is a good way to renovate the teaching methods and improve the training quality of the universities.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,235

Tổng truy cập:311,445