Thái Văn Phước, Trần Ngọc Đảm -Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

TÓM TẮT:Phương pháp khử khuẩn y tế hiện nay chủ yếu là dùng hóa chất và nhiệt độ, tuy nhiên các phương pháp này có nhiều nhược điểm. Cụ thể việc dùng nhiều hóa chất sẽ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người, thời gian xử lý kéo dài; còn đối với sử dụng nhiệt độ cao chỉ phù hợp với các dụng cụ chịu nhiệt. Do vậy, trong nghiên cứu này mô hình xử lý dụng cụ y tế bằng công nghệ Plasma lạnh được thiết kế và chế tạo để khắc phục nhược điểm trên. Ưu điểm của mô hình là sử dụng trực tiếp tia Plasma để xử lý nên giảm được thời gian xử lý, không gây ô nhiễm. Mô hình sử dụng khí Argon tạo ra môi trường Plasma và khảo sát khả năng khử khuẩn trên nấm men-Saccharomyces cerevisiae. Qua kết quả thí nghiệm cho thấy rằng Plasma lạnh có khả năng tiêu diệt nấm men, hiệu suất xử lý phụ thuộc lớn vào thời gian xử lý (tốc độ <700 mm/ph); các yếu tố tạo Plasma gồm điện áp, dòng điện, lưu lượng khí không ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất xử lý. Tuy nhiên, để đảm bảo sự ổn định và tiết kiệm năng lượng, mô hình xử lý đã được sử dụng ở 100V, 2A, 7l/ph khí Ar và tốc độ xử lý 400mm/ph.

Từ khóa: Plasma nhiệt độ thấp, xử lý nấm men, dụng cụ y tế, khí Argon.

ABSTRACT: The current medical sterilization methods mainly use chemical and temperature. However, these methods have some defects. For examples, using a lot ofchemical makes environment polluted and harms people’s health, the time of treating medical instruments lasts long. Besides, only thermal fatigue instruments can be used at high temperature. Therefore, in this paper the cold-plasma model of treating medical tools is designed and manufactured to solve above-mentioned weakness. The advantage of plasma model is that using directly plasma rays to process medical devices, so the time of processing is reduced. Moreover, the environment isn’t polluted. This model uses Argon to make plasma environment. On the other hand, it’s surveyed its ability of eliminating yeasts-Saccharomyces cerevisiae. At last, the result of experiment shows that cold-plasma can kill yeasts absolutely. Plasma’s productivity of processing mostly belongs to processing time as well as its speed (<700 mm/min). Factors generating plasma such as voltage, electric current, gas flow don’t influence on the productivity of treating a lot. Nevertheless, to ensure a stable and saving energy resource, the model was used at 100V, 2A, 71/min Argon and 400 mm/min of speed.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 34,630

Tổng truy cập:310,840