NGHỊCH LƯU 3 PHA 3 BẬC NPC ĐIỀU KHIỂN BẰNG CARD DSP
THREE-PHASE THREE-LEVEL NPC INVERTER CONTROLLED BY CARD DSP
Đỗ Đức Trí, Quách Thanh Hải, Nguyễn Minh Tâm
Hoàng Ngọc Văn, Trần Thu Hà, Vương Thị Ngọc Hân

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Ngày tòa soạn nhận bài 23/10/2015, ngày phản biện đánh giá 29/10/2015, ngày chấp nhận đăng 15/11/2015

TÓM TẮT
Bài báo này giới thiệu mô hình thực nghiệm 3 pha 3 bậc NPC. Bộ biến đổi này cho phép đạt được công suất cao hơn khi nối tiếp các khóa bán dẫn công suất với nhiều nguồn điện áp DC thấp với nhau và chuyển đổi thành dạng sóng năng lượng bậc thang ngõ ra. Vì thế, điện áp pha tâm nguồn DC với ba bậc sẽ có chất lượng điện năng tốt hơn so với khi sử dụng cấu hình nghịch lưu hai bậc truyền thống. Cụ thể điện áp ngược đặt lên khóa công suất, tốc độ tăng điện áp trên khóa, số lần chuyển mạch trong một chu kỳ của các khóa và THD% đều được cải thiện so với mô hình 2 bậc. Với 27 trạng thái chuyển mạch so với 8 trạng thái của cấu hình 2 bậc, cấu hình nghịch lưu 3 bậc cho thấy khả năng điều khiển với nhiều yêu cầu khác nhau trong thực tế. Bài báo này tập trung so sánh sự khác biệt của biến tần ba bậc và kỹ thuật SFO PWM được đề xuất để xây dựng mô hình chuyển đổi biến tần ba bậc cải thiện độ méo hài tổng THD. Kết quả của bài báo được kiểm chứng qua mô phỏng và thực nghiệm.
Từ khóa: SFO PWM,SPWM, THD, PWM, giảm số lần chuyển mạch.

ABSTRACT
This paper presents experimental model of the three-phase, three-level NPC inverter. This multilevel inverter permit to achieve higher power by connecting the series of power semiconductorswitches, connecting the series the several lower voltage DC source and then converting into AC output waveform with a lot of level. Result, phase voltage to pole of power with three-level will have quality power better than the inverter configuration using the traditional two-level. In the inverter configuration using three level, the reverse voltage on switch power, speed voltage increase on switch, numbers of switching in a cycle and THD % are improved of it in two-level. With 27 state of switchs more than 8 of two-level, three-level inverter configuration shows more ability to control many different requirements in practice. This paper focuses on the differences of inverter three-level and SFO PWM technique that is proposed to build the model conversion inverter three-level to improve total harmonic distortion THD. Simulation and experimental results are provided in order to validate the proposed method.

Keywords: SFO PWM,SPWM, THD, PWM, reduce the number of switchings.

Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,179

Tổng truy cập:303,252