Tác giả :
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CƠ CẤU H-BOT TRONG ĐIỀU KHIỂN MÁY IN 3D REPRAP THEO PHƯƠNG PHÁP FDM (FUSED DEPOSITION MODELLING)
APPLIED RESEARCH STRUCTURE OF H-BOT IN THE 3D PRINTING DRIVER REPRAP WITH FDM (FUSED DEPOSITION MODELLING)
Huỳnh Hữu Nghị, Nguyễn Anh Tuấn, Thái Thị Thu Hà
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM, Việt Nam
Ngày toà soạn nhận bài 25/11/2016, ngày phản biện đánh giá 16/12/2016, ngày chấp nhận đăng 21/12/2016
TÓM TẮT
FDM (Fused Deposition Modelling) là công nghệ in 3D phổ biến hiện nay. Công nghệ này đã và đang có những ứng dụng mạnh mẽ trong đời sống, sản xuất và đặc biệt là cung cấp các tri thức trong môi trường học thuật. Vì vậy, hiện nay tại Việt Nam cũng như trên thế giới, nhu cầu trang bị hoặc tự chế tạo máy in 3D theo công nghệ FDM trong các cơ sở giáo dục nhằm trang bị kiến thức về thiết kế, chế tạo cũng như kỹ năng thực hành cho người học là rất lớn. Nhằm phục vụ công tác giảng dạy thực hành, thí nghiệm đồng thời giúp cho sinh viên tự tăng cường kỹ năng thực hành theo mô hình giảng dạy CDIO; nhóm tác giả đã nghiên cứu ứng dụng của kết cấu dạng H-bot và giải thuật điều khiển của máy in 3D REPRAP, thiết bị này đã được chế tạo thành công tại Khoa Cơ Khí, Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM.
Từ khoá: In 3D; Bồi đắp lắng đọng; Sản xuất; CDIO; H-bot.
ABSTRACT
FDM (Fused Deposition Modeling) has become an increasingly popular technology in the field of Additive Manufacturing since it has various industrial as well as agricultural applications. Moreover, it provides valuable knowledge in the academic environment. As a result, in many countries including Vietnam, the need to equip or self-produce 3D printers using FDM method in universities and institutes is significantly great to equip learners with design and fabrication skills. In order to serve the practical and experimental teaching in the CDIO Initiative, the authors have studied the application of H-bot structure and its control algorithms for constructing a REPRAP 3D printer. This device has been successfully designed and assembled at Faculty of Mechanical Engineering, Bach Khoa University – VNU.
Keywords: 3D printer; FDM; Manufacturing; CDIO; H-bot.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 34,298

Tổng truy cập:359,238