Tác giả :

NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP GIẢM MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU

 CỦA XE BUÝT TRANSINCO B80 SỬ DỤNG TRONG TP. HỒ CHÍ MINH

A STUDY REDUCE FUEL COMSUMPTION METHOD

OF THE BUS TRANSINCO B80 IS USING IN THE HO CHI MINH CITY

Nguyễn Văn Chấn

 Trường Cao đẳng nghề Giao Thông Vận Tải TW 3

(Ngày tòa soạn nhận bài 22/01/2015, ngày phản biện đánh giá 24/3/2015, ngày chấp nhận đăng 27/3/2015)

TÓM TẮT

Trong bài báo này, trình bày phương pháp tính toán lượng nhiên liệu tiêu hao dựa trên dữ liệu khảo sát thực tế về thói quen điều khiển xe buýt transinco B80 của nhóm tài xế thuộc công ty SaigonBus. Từ kết quả tính toán thu được, đề tài làm cơ sở khoa học cho việc xác định chính xác lượng nhiên liệu cung cấp cần thiết trên các tuyến đường xe buýt trong thành phố Hồ Chí Minh. Hơn nữa, tác giả đã đề xuất và kiểm nghiệm bằng thực tế các biện pháp nhằm giảm mức tiêu hao nhiên liệu góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế khi sử dụng xe buýt transinco B80. Cụ thể, biện pháp thứ nhất với mức nhiên liệu tiêu hao giảm 0.2% và biện pháp thứ hai với mức nhiên liệu tiêu hao giảm 2.8%. Tuy mức giảm nhiên liệu tiêu hao của các biện pháp này là không lớn nhưng khi tính toán lượng nhiên liệu tiết kiệm của một tháng thì lượng nhiên liệu có thể tiết kiệm được lên đến 123 lít/xe.

Từ khóa: Xe buýt transico B80, giảm mức tiêu hao nhiên liệu, thói quen điều khiển của tài xế.

Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 34,603

Tổng truy cập:310,813