Analysis heating and cooling by water in injection moldingfor different products

Huỳnh Đỗ Song Toàn, Trần Minh Thế Uyên, Võ Bá Anh Đại, Lê Hiếu Giang

Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM

Ngày tòa soạn nhận bài 24/3/2015, ngày phản biện đánh giá 30/3/2015, ngày chấp nhận đăng 3/4/2015

TÓM TẮT
Hiện nay, trên thế giới và trong nước đã có nhiều công trình nghiên cứu tối ưu hóa nhiệt độ khuôn. Tuy nhiên, việc phân tích gia nhiệt và làm nguội bằng nước trong khuôn ép nhựachưa được thực hiện nhiều trên các sản phẩm thực tế. Kết quả đạt được của bài báo là hoàn thành việc mô phỏng truyền nhiệt trong khuôn ép nhựa sử dụng hệ thống nước để gia nhiệt và làm nguội lòng khuôn. Phương pháp gia nhiệt bằng nước nóng có thể nâng nhiệt độ khuôn từ 300C đến 63.50C trong  20s, sau đó, khuôn được giải nhiệt đến 350C trong thời gian 20s tiếp theo. Sau đó tiến hành đánh giá sai số và cách hạn chế sai số khi thực hiện mô phỏng; phân tích truyền nhiệt trong khuôn một số sản phẩm khác nhau.

ABSTRACT

Currently, there are many research results to optimize the mold temperature. However, the analysis of heating and cooling by water injection molding is not yet enough for reference. The outcomes of this paper include a complete analysis of heat transfer in plastic injection molds using water for heating and cooling. This method is able to increase the mold temperature from 300C to 63.50C in 20s for the heating step and decrease the mold temperature to 350C in the next 20s for the cooling step. Also, the errors when performing simulation are examined. Finally, the analysis of heat transfer in mold for different products is performed.

Keywords: plastic injection molding, water cooling system, heat transfer.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,038

Tổng truy cập:311,248