Tác giả :

Ngô Anh Tun -Trường Đi Hc SPKT TP.HCM

 

TÓM TT:Quá trình dy hc (QTDH) được t chc trong trường Đi hc bng nhiu hình thc khác nhau vi nhng phương pháp dy hc, k thut dy hc nhm trang b cho Sinh viên (SV) nhng kiến thc khoa hc, rèn luyn k năng và cách thc áp dng kiến thc khoa hc vào trong thc tin ca đi sng. Đc đim ca vic đào to bc Đi hc là đào to nhng người đã trưởng thành v mt th cht đ h có trong tay mt ngh hoàn chnh, có kh năng tiếp cn thc tế và nghiên cu phát trin sau khi ra trường. Vic đào to ra các k sư và c nhân không ch dng li kiến thc, k năng, k xo mà chính là đào to ra nhng con người biết vn dng kh năng ca mình đ sng tt, đ phc v xã hi vi tư cách là người công dân tt.

Vic nghiên cu nhng vn đ lí lun v đc đim ca QTDH trong giai đon hin nay giúp chúng ta hiu hơn v vai trò, chc năng ca người Thy trong công tác dy hc giáo dc đ có th phát huy tt nht nhng vai trò, chc năng đó đng thi t chc được QTDH phù hp vi tâm sinh lí ca Sinh viên và đc đim ca môi trường hc tp hin đi ngày nay.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 34,670

Tổng truy cập:310,880