Tác giả :
Trương Việt Anh - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM  
Trần Văn Hải - CĐ Công Nghiệp Thực Phẩm TP. HCM

TÓM TẮT: Khi chuyển sang thị trường điện thì vấn đề nghẽn mạch truyền tải là thường xuyên xảy ra, có ảnh hưởng đến ổn định và độ tin cậy hệ thống điện (HTĐ). Vì vậy, điều khiển nghẽn mạch là chức năng quan trọng của bất kỳ ISO và là quá trình đảm bảo hệ thống truyền tải không bị vi phạm các giới hạn vận hành.Bài báo này trình bày phương pháp sử dụng mặt cắt tối thiểu (Fcut-min) và giá điện của các máy phát (MF) để xác định công suất phát của các MF nhằm giảm nghẽn mạch đường dây liên vùng và trong vùng. Kết quả nghiên cứu trên lưới điện mẫu 5 nút và 14 nút của IEEE cho thấy tính hiệu quả của giải thuật đề nghị.

ABSTRACT: When switched to power market, the transmission congestion occurs frequently and affects the reliability and stability of electric power system. Therefore, congestion control is an important function of any ISO and it is a process to ensure for transmission system that is not violated the operation limits. This paper presents a method using minimum cut and electricity price of the generators to determine generating power of the generators which aimed at inter-zonal and intra-zonal congestion alleviation. The research results rely on the sample grid 5 bus and IEEE 14 bus that shows the effectiveness of proposed algorithm.
Full text (Click here)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 59,609

Tổng truy cập:671,339