NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH GIA NHIỆT BẰNG KHÍ NÓNG

 CHO KHUÔN PHUN ÉP TẠO SẢN PHẨM DẠNG LƯỚI

STUDY ON THE AIR HEATING PROCESS

OF THE INJECTION MOLD FOR THE MESHING PRODUCT

Phạm Sơn Minh 1, Đỗ Thành Trung 1, Lê Tuyên Giáo 2, Trần Minh Thế Uyên 3

1 Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM 

2 Trường Cao Đẳng Nghề LILAMA 2 

 

(Ngày tòa soạn nhận bài 9/3/2015, ngày phản biện đánh giá 14/3/2015, ngày chấp nhận đăng 25/3/2015)

TÓM TẮT

Trong qui trình phun ép nhựa, nhiệt độ khuôn càng cao sẽ có tác dụng tốt với chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, nhiệt độ khuôn càng cao sẽ dẫn đến thời gian giải nhiệt cho khuôn càng dài. Do đó, quá trình gia nhiệt cho bề mặt khuôn được đề xuất nhằm nâng cao nhiệt độ bề mặt khuôn trong quá trình nhựa điền đầy khuôn và giúp thời gian giải nhiệt cho khuôn không kéo dài quá lâu. Trong nghiên cứu này, phương pháp gia nhiệt cho bề mặt khuôn từ bên ngoài với dòng khí nóng sẽ được thực hiện trên khuôn thực tế. Kết quả nghiên cứu bằng thực nghiệm cho thấy: với vùng gia nhiệt cục bộ, khi tăng nhiệt độ dòng khí nóng từ 200 oC đến 400oC, nhiệt độ ổn định của lòng khuôn sẽ tăng từ 90oC đến 160oC. Với phương pháp mô phỏng bằng phần mềm ANSYS CFX, quá trình gia nhiệt bằng khí nóng có thể được dự đoán khá chính xác với sai lệch nhiệt độ nhỏ hơn 10oC. Ngoài ra, phân bố nhiệt độ tại vùng gia nhiệt cũng được làm rõ dựa vào kết quả mô phỏng.

Từ khóa: Khuôn phun ép nhựa, gia nhiệt cục bộ, gia nhiệt bằng khí nóng, phân bố nhiệt độ.

ABSTRACT

For the injection molding process, the high mold temperature shows many advantages with the product quality. However, higher mold temperature will lead to the longer cooling time. Therefore, the external gas assisted mold temperature control (Ex-GMTC) is presented for raising the mold surface temperature in the filling step, and let the cooling step doesnot too long. In this research, the Ex-GMTC was achieved with a real mold. The experimental results show that, with the local heating area, when the gas temperature rose from 200 oC to 400oC, the stable temperature of the mold surface increased from 90oC to 160oC. By simulating with ANSYS CFX, the heating process could be predicted within the the error was lower than 10oC. Besides, the mold temperature of the local heating could be observed clearly based on the numerical analysis.

Keywords: Injection molding, local heating, gas assisted mold heating, temperature control.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 34,623

Tổng truy cập:310,833