Tác giả :
KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ ENZYME PECTINASE ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH TRÍCH LY TỪ QUẢ DÂU TẰM (MORUS ALBA L.)
EFFECT OF PECTINASE ENZYME TREATMENT CONDITIONS ON QUALITY OF MORUS ALBA L. FRUIT EXTRACT

Nguyễn Hoàng Thảo Ly1, Lê Sĩ Ngọc1, Nguyễn Minh Xuân Hồng2
1 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM, Việt Nam
2 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam
Ngày toà soạn nhận bài 11/10/2017, ngày phản biện đánh giá 18/10/2017, ngày chấp nhận đăng 01/11/2017.
TÓM TẮT
Nghiên cứu đã khảo sát ảnh hưởng của phương pháp xử lý enzyme pectinase đến chất lượng dịch trích ly từ quả dâu tằm (Morus albaL.).Dịch quả dâu tằm được xử lý với enzyme Pectinex (Novozyme) với những nồng độ khác nhau (0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8%) và ủ ở 45oC trong khoảng thời gian (1, 2, 3 giờ). Sau đó, hiệu suất trích ly và chất lượng dịch quả được so sánh với mẫu không được xử lý. Kết quả cho thấy mẫu được xử lý bằng enzyme Pectinex với nồng độ 0,6% trong 2 giờ cho hiệu suất trích ly tốt nhất (86,26%) so với phương pháp không xử lý (57,11%). Chất lượng dịch trích ly tốt hơn với hàm lượng đường tổng (9,59%),hàm lượng đường khử (1,77%)và hàm lượng polyphenol tổng (65,59mg GAE/ g) cao hơn. 
Từ khóa: dâu tằm; trích ly;enzyme; Pectinex; polyphenol.
ABSTRACT
This paper investigated the effect of pectinase enzyme treatment conditions on quality of Morus alba L. fruit extract. The white mulberrypurée was treated with enzyme Pectinex (Novozyme) at different concentration (0; 0.2; 0.4; 0.6; 0.8%) and incubated at 45oC in different time periods (1, 2, 3 hours). The extraction efficiency and the quality of white mulberry fruit juice extract were evaluated and compared with the untreated one. The results showed that treatment with Pectinex enzyme at 0.6% concentration for 2 hours gave higher extraction efficiency (86.26%) than untreated one (57.11%). The quality of extracted juice was also better with higher total sugar content (9.59%), reducing sugar content (1.77%) and total polyphenol content (65.59 mg GAE/g).
Keywords: Morus alba L.; extract; enzyme; Pectinex; polyphenol.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 43,201

Tổng truy cập:451,411