Tác giả :Nguyễn Thành Tâm
OPTIMAL DESIGN FOR BODY AND CHASSIS STRUCTURE OF BUS
Nguyễn Thành Tâm
Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
TÓM TẮT
Nghiên cứu thiết kế giảm trọng lượng và tăng độ cứng kết cấu là khâu quan trọng của quá trình thiết kế ô tô. Trên cơ sở mô hình phân tích phần tử hữu hạn trạng thái tĩnh kết cấu, tiến hành thiết kế tối ưu kết cấu khung xương và sát xi ô tô khách. Sử dụng phương pháp thiết kế trực giao tiến hành thiết kế thực nghiệm mô phỏng phân tích trạng thái tĩnh kết cấu ô tô khách cho các biến lượng thiết kế độ dày kết cấu khung xương và sát xi, ứng dụng phần mềm SPSS tiến hành phân tích hồi quy kết quả mô phỏng và xây dựng hàm số hồi quy, dùng phần mềm MATLAB tiến hành tối ưu hóa các biến lượng thiết kế. Kết quả cho thấy, ứng suất và biến dạng kết cấu thỏa mãn được yêu cầu điều kiện bền, trọng lượng kết cấu khung xương và sát xi sau khi tối ưu hóa giảm 11.4% so với kết cấu ban đầu, thực hiện được nhẹ hóa trọng lượng ô tô khách.
Từ khóa: kết cấu ô tô khách, thiết kế thực nghiệm, phân tích mô phỏng, tối ưu hóa
ABSTRACT
It is important to consider the performances of lightweight and stiffness when designing a bus frame. Base on the FEM static analysis conduct design optimization for bus structure. Orthogonal design method was used to set the experimental scheme on the structure of bus body with different thicknesses of steel tube, simultaneously a series of simulation study on bus structure static analysis was conducted. Based on the regression analysis of the simulation results, the regression functions were established by SPSS software, the design variables were optimized by MATLAB software.The results showed that, the stress and deformation of structure satisfy the conditions required lightweight and stiffness, the total weight of optimized busstructures was decreased by 11.4% and realized the lightweight design of bus body.
Keywords: bus structure, design of experiments, analysis simulation, optimization
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 30,363

Tổng truy cập:303,436