Hoàng An Quốc(1), Trần Văn Vang(2), Lê Chí Hiệp(3), Quảng Thị Cẩm Thì(3)
(1)   Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh,(2)   Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng,
(3)   Trường Đại Học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm mô hình máy lạnh hấp phụ mặt trời sử dụng Zeolite – nước, thiết bị này có thể sử dụng cho các mục đích khác nhau như bảo quản rau quả, thực phẩm hay điều hòa không khí… Mô hình được cho vận hành chạy thử lấy số liệu vào tháng 11 năm 2012 tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả thực nghiệm cho thấy hiệu suất bộ thu năng lượng mặt trời đạt được chỉ nằm trong khoảng ht = 5,3 ¸ 6,9% và hiệu suất làm lạnh của máy cũng đạt được giá trị hl = 4,02 ¸ 6,02%.   Tuy cường độ bức xạ tương đối thấp nhưng hệ thống vẫn đạt được hiệu quả như trên điều đó có nghĩa máy lạnh hấp phụ mặt trời sử dụng Zeolite – Nước cũng có thể ứng dụng được nếu được nghiên cứu cải tiến và tiến hành vào thời điểm có cường độ bức xạ cao hơn.
Từ khóa: Máy lạnh hấp phụ; máy lạnh hấp phụ sử dụng năng lượng mặt trời; Zeolite-nước; làm lạnh bằng năng lượng mặt trời; Năng lượng mặt trời.

ABSTRACT: This article presents the results of theoretical and experimental research model solar adsorption refrigerator using Zeolite-water, this machine can be used for different purposes such as preserving fruits and vegetables, food or air conditioning … The commissioning data of this model is taken in November 2012 in district 7 Ho Chi Minh city. The experimental results show that the solar collector performance gain index range ht = 5,3 ¸ 6,9% and cooling performance of the machine is achieved value hl = 4,02 ¸ 6,02%. Although the radiation intensity is relatively low but with achieved effective of system on which means the solar adsorption refrigerator using Zeolite-water can apply in practice if it is studied, improved and carried out at the time points higher radiation intensity.
Key words: Adsorption frigerator; Solar Adsorption frigerator; Zeolite-water; solar cooling; Solar energy.
Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,051

Tổng truy cập:311,261