Tác giả :
Trần Đức Hạnh-CTCPĐT Dầu Khí Sao Mai

TÓM TẮT; Những nỗ lực nghiên cứu tính hiệu quả của PAC, bentonite và chitosan cho quá trình keo tụ để loại bỏ các ion kim loại nặng từ nước thải của ngành công nghiệp sửa chữa tàu biển. Các thí nghiệm được tiến hành bằng cách sử dụng quy trình Jar – test tiêu chuẩn để xác định hiệu suất khi thêm vào (i) PAC và bentonite; ((ii) bentonite và Chitosan, (iii) PAC, bentonite và chitosan. Trong sự kết hợp thứ nhất PAC và bentonite, hiệu suất loại đối với Zn, Cu, Pb và Cd trong nước thải ở liều lượng PAC bằng 230 mg/l và chitosan bằng 20 mg/l. Trong trường hợp kết hợp bentonite và chitosan, hiệu suất làm sạch các nguyên tố ở liều lượng 200 mg/l bentonite và 10 mg/l chitosan. Kết hợp PAC, bentonite và chitosan, hiệu suất làm sạch các ion kim loại nặng đạt được ở liều lượng 160 mg/l PAC, 20 mg/l bentonite và 10 mg/l chitosan. Khi thêm PAC trong sự có mặt bentonite dẫn đến sự loại bỏ có ý nghĩa các kim loại nặng tới 99%, 97%, 78% và 69% tương ứng đối với Zn, Cu, Pb và Cd. Trong khí đó khi thêm bentonite và chitosan chỉ đạt được 80,4%, 72%, 45,7% và 39,8% của tổng Zn, Cu, Pb và Cd. Kết hợp PAC, bentonite và chitosan ở liều lượng khác nhau làm tăng hiệu suất làm sạch các ion kim loại nặng (99,5% đối với Zn, 97,5% đối với Cu, 87,5 % đối với Pb và 78,6% đối với Cd). Từ các kết quả thu được, có thể kết luận rằng sự kết hợp của PAC, bentonite và chitosan với liều lượng thích hợp có thể sử dụng để làm sạch ion kim loại nặng trong nước thải bằng quá trình keo tụ/ bông tụ với hiệu suất cao.

ABSTRACT: Attempt was made in this study to examine the efficiency of PAC, bentonite and chitosan dose for coagulation process to remove heavy ion metals from wastewater of ship repair industries using water jet pressure. Experiments were set up using standard jar test procedures to determine the performance of adding of (i) PAC and bentonite, (ii) bentonite and chitosan, (iii) PAC, bentonite and chitosan. In the first combination of PAC and bentonite, the removal efficiency for Zn, Cu , Pb and Cd in the wastewater were obtained at 230 mg/l for PAC and 20 mg/l for bentonite. In the case of bentonite and chitosan combination, the removal efficiency of all elements were obtained at 200 mg/l for bentonite and 10 mg/l for chitosan. For the combination of PAC, bentonite and chitosan, the removal efficiency was obtained at 160 mg/l for PAC, 20 mg/l for bentonite and 10 mg/l for chitosan. Adding of PAC in the presence of bentonite resulted in significant removal of the heavy metals reaching up to 99%, 97,5%, 78,3% and 69,4% of total Zn, Cu, Pb and Cd respectively while adding of bentonite and chitosan achieved only 80,4%, 72,0%, 45,7% and 39,8% of total Zn, Cu, Pb and Cd respectively. Combination of PAC, bentonite and chitosan at different ratios enhanced removal efficiency of the metals (99,5% for Zn, 97,5 % for Cu, 87,5 % for Pb and 78,6 % for Cd). From the results obtained it could be concluded that the combination of PAC, bentonite and chitosan at suitable ratios can be used to remove the heavy elements in the wastewater by the coagulant/adsorption process with high removal efficiency
Full text (Click here)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 46,923

Tổng truy cập:649,179