Tác giả :

2. Giải thuật điều chế sóng mang giảm số lần chuyển mạch cho nghịch lưu cầu h-npc 5 bậc
Carrier pwm technique to reduce switching for 5 levels h brigde npc inverter 

Quách Thanh Hải, Đỗ Đức Trí, Bùi Minh Ẩn

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 
Ngày tòa soạn nhận bài 16/2/2016, ngày phản biện đánh giá 26/3/2016, ngày chấp nhận đăng 15/4/2016
TÓM TẮT
Bài báo này trình bày kỹ thuật điều chế sóng mang thông qua việc sử dụng hàm offset nhằm giảm số lần chuyển mạch từ đó giảm tổn hao do sự chuyển mạch của các khóa công suất cho nghịch lưu cầu H-NPC 5 bậc. Kỹ thuật này sử dụng hàm offset là thành phần bậc 3 để chuyển các sóng điện áp điều khiển về ngưỡng so sánh là cực đại hoặc cực tiểu của biên độ các sóng mang trên cơ sở điều chế gián đoạn. Việc chuyển điện áp điều khiển của pha nào về nhiều ngưỡng khác nhau và được lựa chọn tối ưu sao cho biên độ điện áp offset là nhỏ nhất. Với kỹ thuật xây dựng hàm offset trình bày trong nghiên cứu toàn bộ các ngưỡng so sánh của sóng mang sẽ được sử dụng để giảm số lần chuyển mạch của các khóa công suất. Số lần chuyển mạch/pha/chu kỳ có thể giảm đến 33% theo lý thuyết và có thể đạt 15.25% ở tần số sóng mang 3000Hz. Kết quả của giải thuật được kiểm chứng qua mô phỏng và qua quá trình thực nghiệm.
Từ khóa: điều chế sóng mang; hàm offset; giảm số lần chuyển mạch; nghịch lưu cầu H-NPC; 5 bậc.
ABSTRACT
A new carrier pulse width modulation with a novel offset base to reduce switching times and thus, all switching loss in five-level H-brigde neutral point clamped inverter will be presented in this paper. The proposed technique uses the offset which is the 3rd voltages to transfer the control voltage into the extremum levels of each carrier in a discontinuos manner. This transferring depends on the distances of control voltage to levels is minimum. So that in this research five levels of carrier will be used to reduce the intersection of control and the carrier wave to reduce the amount of switching losses. With the pulse width modulation method and flexible offset voltages in this study, the number of switchings/phase in a cycle can be reduced by about 33% in theory and 15.25% in experimental at f carrier frequency 3000Hz. Simulation and experimental results are provided in order to validate the proposed method.
Keywords: carrier pulse width modulator; offset function; reduce switching; H bridge NPC inverter; five levels.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,253

Tổng truy cập:311,463