Tác giả :

Nguyen Tan Tran Minh Khang-ĐH KHTN TP.HCM

Tran Hue Nuong- ĐH KHTN TP.HCM

TÓM TT: Trong bài báo này, chúng tôi gii thiu v hai h thng web cho phép xếp thi khóa biu mt cách t đng: h thng UTS (University Timetabling System) h thng xếp thi khóa biu cho trường đi hc vi cách hc theo hc phn và h thng HTS (High school Timetabling System) – h thng xếp thi khóa biu cho trường ph thông trung hc. Bài toán được đ cp đến trong hai h thng là bài toán xếp thi khóa biu cho giáo dc, trong đó, các hc phn (môn hc) có đ dài ln hơn mt tiết, và có th được phân thành các cm tiết khác nhau. Thut gii Tabu Search được tích hp vào hai h thng đ gii quyết bài toán. Hai h thng đã được chy th nghim trên 9 b d liu đi hc và 3 b d liu ca hai trường ph thông.

 ABSTRACT:This paper introduces UTS (University Timetabling System) and HTS (High school Timetabling System) – two web-based systems for solving the educational timetabling problems automatically. These systems support two timetabling problems named curriculum based course timetabling problem and high school timetabling problem, in which courses could have different lengths and could be divided into blocks. These two systems use Tabu Search-based algorithms as the kernel solvers and are applied to nine real-world instances of a university and three instances of two high schools in Vietnam. Results are obtained in reasonable time and the quality is promised for being used in practice.

Keywords: course timetabling, high school timetabling, Tabu Search, metaheuristic, automated timetabling system
Full text (Click here)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 69,882

Tổng truy cập:688,894