Tác giả :Nguyễn Vũ Lân
VEHICLE CABIN ROOF THERMAL SHIELD USING PHASE CHANGE MATERIAL

Nguyen Vu Lan
Ho Chi Minh City University of Technology and Education


Received 1512/2015, Peer reviewed 4/01/2015, Accepted for publication 11/01/2016

ABSTRACT 
This paper presents amelioration for vehicle roofing design to improve its total thermal resistance. The key concept is to utilize phase change material properties to trap the heat from solar radiation and then release it back to the environment by means of the naturally favored external convection when the vehicle is running or during the nocturnal cycle. Experimental and numerical analyses have been conducted to compare the thermal performance of the new design and the normal roofing with different colors. A general mathematic equation system has also been derived for the thermal process through of the roof. Results show that the new design could effectively reduce the downward heat flow from the roof into the cabin. As a consequence, the cooling load of the cabin is significantly lower. 
Keywords: Cool roof, solar roof, vehicle roof

TÓM TẮT
Bài báo này giới thiệu một giải pháp thiết kế mới cho mái xe ôtô nhằm cải thiện nhiệt trở của lớp mái xe. Điểm đặc biệt chính của thiết kế là việc tận dụng những đặc tính của vật liệu chuyển pha để thu toàn bộ nhiệt lượng từ bức xạ mặt trời lên mái sau đó giải phóng ngược nhiệt lượng này ra môi trường thông qua cơ chế truyền nhiệt đối lưu cưỡng bức xảy ra khi xe chạy hoặc vào khoảng thời gian tắt nắng về đêm. Các nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng đều được thực hiện để so sánh tính năng của thiết kế mới so với cấu trúc mái thông thường của các xe ôtô với những màu sơn khác nhau. Tác giả đã thiết lập một hệ phương trình toán học tổng quát mô tả quá trình trao đổi nhiệt  ứng với thiết kế này. Kết quả cho thấy thiết kế mới giúp giảm thiểu rất hiệu quả dòng nhiệt xuyên qua mái vào trong xe. Do đó, nhiên liệu tiêu thụ cho việc điều hòa nhiệt độ xe cũng sẽ được giảm thiểu đáng kể.
Từ khóa: Kiểu mái mát, Mái năng lượng mặt trời, Mái xe ôtô

Toàn văn bài báo ( Thầy/cô vui lòng đăng nhập bằng email ...@hcmute.edu.vn để xem)


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright © Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM  
Địa chỉ: Phòng 601B, 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08-3722.1223 (8168)
Email:
tapchikhgdkt@hcmute.edu.vn

                                      
                                

Truy cập tháng: 35,125

Tổng truy cập:311,335